Wyższy poziom w zarządzaniu dzięki wdrożeniu Salesforce

Wyższy poziom w zarządzaniu dzięki wdrożeniu Salesforce

case study - CRM Salesforce
Wyzwania

Klient nie posiadał jednego systemu umożliwiającego łatwe zarządzanie danymi swoich klientów oraz innymi informacjami ważnymi z punktu widzenia prowadzonych projektów. Posiadane przez naszego Klienta dane były rozproszone i znajdowały się w różnych bazach oraz plikach. Dodatkowo Klient poszukiwał narzędzia umożliwiającego szybkie i proste tworzenie wiadomości elektronicznych oraz wysyłanie ich w zautomatyzowany sposób do wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Głównym celem projektu było wdrożenie rozwiązania pozwalającego na import własnych danych do jednej wspólnej bazy, a także późniejszą ich integrację z rozwiązaniami stworzonymi w WordPress oraz wygodny podgląd danych finansowych organizacji.

Rozwiązania

Zespół projektowy przygotował rozwiązanie działające na platformie Salesforce z zainstalowanym dodatkowym pakietem Nonprofit Success Pack. Dzięki wykorzystanemu rozwiązaniu Klient uzyskał możliwość przechowywania wszystkich informacji związanych z organizacją w jednej, uporządkowanej bazie danych. Z tym przedsięwzięciem wiązało się zaprojektowanie modelu danych dla fundacji oraz odtworzenie go na platformie Salesforce. Projekt zakładał dostarczenie mechanizmu do importowania danych ze wszystkich zewnętrznych źródeł, które instytut utrzymywał do tej pory.

Kolejnym istotnym elementem rozwiązania był moduł do korespondencji. Instytut Humanites posiada bardzo szeroką bazę partnerów, z którymi utrzymuje stały kontakt dlatego była to bardzo ważna część projektu. Kluczowym elementem było skumulowanie informacji wykorzystywanych przez instytut w jedno spójne miejsce łatwo dostępne dla każdego pracownika fundacji. Projekt miał oczywiście też część organizacyjną, na którą składało się utworzenie reprezentacji użytkowników systemu z odpowiednim poziomem dostępu. Rozwiązanie zostało wykonane zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Efekty 

W CRMie został przygotowany pełen model bazy danych, który zawierał wszystkie niezbędne dane historyczne potrzebne Klientowi, a dzięki temu, że jest on skalowalny, ułatwi to jego obsługę w przyszłości. W efekcie Klient zyskał możliwość generowania wszelkiego rodzaju raportów dla kierowników projektów oraz zarządu, co znacznie zmniejszyło nakład pracy poszczególnych członków zespołu.

Dodatkowo do dyspozycji Klienta została oddana zaawansowana platforma dostępna dla wszystkich pracowników. Natomiast integracja ze sklepem internetowym pozwoliła na monitorowanie finansów dla spływających zamówień. Został stworzony także komponent umożliwiający automatyzację wysyłania spersonalizowanych wiadomości do określonej grupy odbiorców. Dzięki wdrożeniu Salesforce w organizacji Klient wszedł na wyższy poziom w zarządzaniu danymi swoich klientów, projektów, programów i finansów.

Zastosowane technologie i narzędzia
  • Rozwiązanie zostało w pełni wykonane na platformie Salesforce. 
  • Logika została napisana w języku Apex oraz Javascript.
Klient: Instytut Humanite

Instytut Humanites to organizacja pożytku publicznego wspierająca rozwój społeczeństwa i kapitału społecznego oraz jego transformację w obliczu globalnych trendów, a w szczególności skutków Rewolucji Technologicznej. Najbardziej znane programy to: Dwie godziny dla rodziny, APLO oraz Konferencje liderów biznesu.

Inne wpisy

creativity day MoodMon case study

Innowacyjny system oparty na sztucznej inteligencji wspierający leczenie zaburzeń afektywnych

Wyzwania Na świecie żyje około 280 milionów osób chorujących na ...

Więcej
ROHLIG SUUS Logistics Customer portal Case Study

Java

Pierwszy etap projektu: Budowa Portalu Klienta dla firmy transportowej

Wyzwania Pierwszym etapem projektu realizowanego dla Rohlig Suus było ...

Więcej