Impressum

Impressum

Adres:

Aleje Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa

Kontakt:

Telefon: +48 22 111 00 30
E-mail: [email protected]

Reprezentowana przez:

Michał Borny, Tomasz Dziki, Tomasz Krajewski

Zarejestrowana w:

Rejestr Przedsiębiorców KRS, prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000264919

Numer identyfikacyjny VAT:

PL9512197737

Internetowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, z której konsumenci mogą korzystać w celu rozstrzygania sporów i gdzie można znaleźć więcej informacji na temat rozstrzygania sporów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie w przypadku sporu z konsumentem.

Informacje o prawach autorskich

Informacje udostępniane przez Britenet sp. z o. o. na tej stronie internetowej zostały opracowane z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Pomimo dokładnej kontroli nie można zagwarantować braku błędów. W związku z tym Britenet sp. z o.o. wyklucza wszelką odpowiedzialność lub gwarancję co do dokładności, kompletności i aktualności informacji zawartych na tej stronie internetowej.

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Są to strony internetowe osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu.

Odpowiedzialność za treść takich stron jest zatem wyraźnie wykluczona. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony danych stosowane przez operatorów takich stron internetowych.