Rozwiązania IT dla sektora publicznego
Odkryj najnowsze projekty i poznaj historie sukcesu naszych klientów. Dołącz do naszej społeczności CIO branżowych liderów już dziś!

Wspieramy transformację cyfrową instytucji publicznych oraz tworzymy przejrzyste, przyjazne dla urzytkowników i bezpieczne aplikacje oraz platformy, które ułatwiają komunikację i budowanie zaufania między obywatelami a organizacjami.

Wdrożone przez nas rozwiązania i systemy pozwoliły zwiększyć efektywność usług administracji publicznej, przygotować procesy reagowania na stan epidemii, ułatwić potwierdzanie tożsamości za pomocą dostępnych środków identyfikacji elektronicznej, a także bezpiecznie i długoterminowo przechowywać zasoby kultury i nauki.

Problemy branży, które pomożemy Ci rozwiązać

Problem icon

Przestarzałe systemy

Przestarzałe systemy i technologie zwiększają koszty utrzymania infrastruktury IT, utrudniają wprowadzanie innowacji i obniżają jakość świadczonych usług. Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby skutecznie przeprowadzić Cię przez proces cyfryzacji, który zwiększy szybkość i wydajność wykonywania zadań, jednocześnie zapewniając przyjazne dla użytkownika interfejsy.

Problem icon

Cyberbezpieczeństwo

Wrażliwe dane obywateli i świadczenie usług o krytycznym znaczeniu sprawiają, że instytucje publiczne są jednym z głównych celów cyberataków. Oferujemy wysokiej klasy rozwiązania cyfrowe do ochrony danych przed naruszeniami i zagrożeniami cybernetycznymi oraz opracowujemy systemy zgodne z surowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Problem icon

Polityka otwartych danych

Od instytucji publicznych coraz częściej oczekuje się udostępniania danych do wiadomości publicznej w celu zapewnienia przejrzystości działań. Wiąże się to jednak z dodatkowymi i czasochłonnymi procedurami. Oferujemy rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie polityki otwartych danych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.

Problem icon

Małe zaangażowanie obywateli

Praca wielu instytucji publicznych wymaga zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne i zbieranie informacji zwrotnych. Opracowujemy i wdrażamy przejrzyste, intuicyjne i łatwe w obsłudze systemy, które umożliwiają obywatelom interakcję z instytucjami i wypełnianie swoich obywatelskich obowiązków.

Problem icon

Problemy komunikacyjne

Brak odpowiednich narzędzi do komunikacji i przekazywania dokumentacji pomiędzy jednostkami i pracownikami zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub wycieku danych oraz wydłuża codzienną pracę. Oferujemy narzędzia do komunikacji i wymiany danych, które działają w pełni bezpiecznych środowiskach.

Zaawansowane rozwiązania IT w służbie instytucji publicznych

Technologia ułatwia codzienne życie milionom obywateli

IT solutions for public

Co możesz zyskać z naszym wsparciem

Problem icon

Skuteczne świadczenie usług

Projektujemy, rozwijamy i wdrażamy wysokiej jakości portale internetowe i narzędzia cyfrowe, które umożliwiają obywatelom wygodny dostęp do usług rządowych, łatwe przesyłanie formularzy i dokonywanie bezpiecznych płatności online. Automatyzujemy procesy administracyjne, aby przyspieszyć i zoptymalizować świadczenie usług przez instytucje.

Problem icon

Dokumentacja cyfrowa

Wprowadzamy systemy umożliwiające elektroniczne prowadzenie dokumentacji, zapobiegając w ten sposób manipulowaniu danymi, zwiększając ich bezpieczeństwo i przyspieszając wiele żmudnych procesów. Systemy te umożliwiają również publiczne udostępnianie informacji na temat działań rządu, budżetów i wydatków, zwiększając przejrzystość funkcjonowania instytucji.

Problem icon

Większe zaangażowanie obywateli

Tworzymy rozwiązania cyfrowe, które zapewniają obywatelom możliwość łatwego angażowania się w działania instytucji publicznych, wyrażania obaw lub przekazywania informacji zwrotnych na temat działań instytucji i rządu. Przejrzyste platformy umożliwiają użytkownikom aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych.

Problem icon

Integracje cyfrowe i bezpieczeństwo danych

Tworzymy systemy z wykorzystaniem bezpiecznych metod logowania, które są spójne we wszystkich jednostkach administracji publicznej. Stosujemy spójne standardy bezpieczeństwa dla każdej jednostki administracyjnej, aby zaspokoić potrzeby obywateli i ułatwić im dostęp do systemów i logowanie się do nich.

Problem icon

Systemy powiadamiania awaryjnego

Oferujemy rozwiązania umożliwiające szybką komunikację z obywatelami w sytuacjach kryzysowych. Wykorzystanie odpowiednich danych pozwala na skuteczniejszą reakcję, alokację zasobów i zarządzanie infrastrukturą publiczną.

Skuteczne rozwiązania IT dla instytucji publicznych

Dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Porozmawiajmy