Wdrażanie Systemu Obsługi Procesów dla Instytucji Państwowej nadzorującej przestrzeganie standardów sanitarnych

Wdrażanie Systemu Obsługi Procesów dla Instytucji Państwowej nadzorującej przestrzeganie standardów sanitarnych

World Health Day Process Service System platform for efficient communication

Wyzwania


Pod koniec 2020 roku nasz klient, funkcjonujący w tym czasie w trudnych warunkach wynikających z trwającej właśnie pandemii COVID-19, stanął przed koniecznością wdrożenia skutecznego rozwiązania do zarządzania danymi oraz monitorowania procesów związanych z ochroną zdrowia publicznego. Współpraca ze specjalistami Britenet miała zagwarantować instytucji wdrożenie w krótkim czasie rozwiązania, które mogłoby w znaczący sposób wpłynąć na obniżenie emisji wirusa w kraju, poprzez odpowiednie zarządzanie procesem i komunikacją pomiędzy jednostkami.

Dużym wyzwaniem w czasie realizacji projektu było działanie pod presją czasu oraz trudnych warunków wynikających z trwającego stanu zagrożenia pandemicznego.

Rozwiązania

Nasz zespół został zaangażowany w proces wdrożenia narzędzia informatycznego bazującego na usłudze API, które umożliwiło gromadzenie wysokiej jakości danych oraz cyfrową obsługę procesów realizowanych przez Klienta. Współtworzony przez nas system oparty został na rozwiązaniach chmurowych i zlokalizowany jest w Rządowej Chmurze Obliczeniowej, dzięki czemu gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz łatwy i szybki dostęp do najważniejszych danych.

Specjaliści Britenet odpowiadali  za budowę całego systemu od etapu koncepcji i wizji, poprzez zbieranie wymagań biznesowych i prowadzenie warsztatów z użytkownikami, przeprowadzenie badań potrzeb, projektowanie makiet po kodowanie, testowanie i wprowadzanie zmian na produkcję.

System stanowi obecnie dla instytucji uniwersalną platformę komunikacyjną – integruje się z wieloma innymi państwowymi bazami danych oraz formularzami internetowymi dla obywateli. Dzięki czemu ułatwia realizację codziennej misji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowia mieszkańcom całego kraju.

Efekty

Wdrożone przez nas rozwiązanie pełni rolę platformy służącej do sprawnej komunikacji dla całej instytucji. Pracownicy klienta zyskali łatwy i wygodny dostęp do wszystkich aktualnych danych znajdujących się w jednym miejscu, dzięki czemu mogą znacznie sprawniej podejmować kluczowe decyzje dotyczące realizacji ich codziennych zadań. Rozwiązanie zostało skutecznie zintegrowane z wieloma systemami należącymi do kluczowych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia w Polsce.

Obecnie z systemu korzysta kilkanaście tysięcy pracowników, natomiast liczne e-usługi, mogą z niej korzystać również miliony obywateli. Rozwiązanie stało się narzędziem usprawniającym i wspierającym działalność instytucji w każdym obszarze jej działalności.

Wdrożenie systemu stanowi doskonały przykład skutecznej informatyzacji i optymalizacji procesów w obszarze zdrowia publicznego. Realizacja projektu umożliwiła efektywniejsze zarządzanie danymi oraz poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez instytucję.

Informacje o kliencie 

Klient to instytucja państwowa nadzorująca i regulująca przestrzeganie standardów sanitarnych oraz kontrolująca bezpieczeństwo m.in. żywności, wody pitnej, środowiska oraz warunków higieny w miejscach publicznych i pracy w celu ochrony zdrowia publicznego. Jej głównymi zadaniami jest zapobieganie oraz minimalizacja ryzyka występowania zagrożeń dla zdrowia obywateli wynikających z czynników środowiskowych. Instytucja, w ramach swoich działań prowadzi inspekcje, udziela porad oraz świadczy usługi edukacyjne.

Branża

Ochrona Zdrowia

Model współpracy

Outsourcing

Inne wpisy

Salesforce case study

Wielopoziomowe globalne centrum wsparcia

Wyzwania Klient potrzebował centralnego systemu zarządzania zgłoszen...

Więcej
creativity day MoodMon case study

Innowacyjny system oparty na sztucznej inteligencji wspierający leczenie zaburzeń afektywnych

Wyzwania Na świecie żyje około 280 milionów osób chorujących na ...

Więcej