Implementation of the Process Service System for the State Institution overseeing compliance with sanitary standards.

Implementation of the Process Service System for the State Institution overseeing compliance with sanitary standards.

World Health Day Process Service System platform for efficient communication

Other case studies

Salesforce case study

Wielopoziomowe globalne centrum wsparcia

Wyzwania Klient potrzebował centralnego systemu zarządzania zgłoszen...

Więcej
case study - CRM Salesforce

Wyższy poziom w zarządzaniu dzięki wdrożeniu Salesforce

Wyzwania Klient nie posiadał jednego systemu umożliwiającego łatwe ...

Więcej