Kulisy pracy w IT: proces rekrutacji analityka

Kulisy pracy w IT: proces rekrutacji analityka

Blog post image

O tym, jak przebiega rekrutacja do branży IT i na co warto się przygotować, opowiedziała nam już Katarzyna Pitera, nasza Senior IT Recruitment Specialist. Tym razem, chcielibyśmy przybliżyć Wam, jak wygląda proces rekrutacji na konkretne stanowisko, jakim jest Analityk Biznesowo-Systemowy. O potrzebne do tej pracy kompetencje, sposoby na zdobycie doświadczenia oraz projekty, w których biorą udział Analitycy naszej firmy, zapytaliśmy Monikę Sokołowską – Senior Recruitment Specialist w Britenet. 

Jak przebiega proces rekrutacyjny na stanowisko analityka?

W Britenet rekrutujemy najczęściej na stanowisko Analityka Biznesowo-Systemowego, gdyż taka osoba znajduje się później „na styku” biznesu oraz branży IT. I choć istnieje podział na analityków biznesowych i systemowych, to rekrutacja na oba te stanowiska wygląda tak samo.

Pierwszym etapem, po otrzymaniu CV kandydata jest tak zwana „rozmowa miękka” z rekruterem z działu HR. Tutaj sprawdzamy ogólne kompetencje miękkie i osobowość, pytamy też o historię zatrudnienia. Sprawdzamy znajomość języka angielskiego, co jest bardzo ważne z uwagi na to, że część projektów, które prowadzimy w Britenecie to projekty anglojęzyczne albo takie, nad którymi pracuje zespół międzynarodowy. Po rozmowie miękkiej i pozytywnej jej weryfikacji umawiamy z kandydatem rozmowę techniczną.

Eksperci prowadzący rozmowy techniczne sprawdzają konkretne umiejętności „twarde” – w szczególności znajomość UML czy BPMN, czyli języków modelowania niezbędnych w analizie biznesowej. Kandydat pytany jest również o doświadczenie ogólne zdobyte w trakcie realizacji projektów IT i o to czy miał w ogóle styczność z projektami w tej branży. Sprawdzane jest to, jaką kandydat zajmował rolę w swoich poprzednich projektach oraz jakie było jego doświadczenie z budowanymi rozwiązaniami. Weryfikowany jest szereg kompetencji technicznych ważnych na stanowisku analityka, jak na przykład doświadczenie w tworzeniu dokumentacji. Na tym etapie kolejny raz sprawdzana jest znajomość języka angielskiego. Kwestie poboczne, które również poruszane są na takiej rozmowie to między innymi: znajomość UX czy tworzenia interfejsów oraz doświadczenie z konkretnymi technologiami (to głównie w przypadku analityka systemowego). 

Po udzieleniu pozytywnej opinii przez osobę przeprowadzającą rozmowę techniczną organizowane jest spotkanie kandydata z klientem, dla którego prowadzony jest dany projekt. Klient weryfikuje wiedzę kandydata, jego doświadczenie projektowe oraz kompetencje miękkie, które ułatwią mu nawiązywanie relacji w środowisku biznesowym.
Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji i zaakceptowaniu oferty przez kandydata następuje podpisanie umowy.

Warto zaznaczyć, że wszystkie procesy rekrutacyjne w naszej firmie, ze względu na pandemię koronawirusa, odbywają się aktualnie online. Rozmowy prowadzimy za pomocą tele- oraz wideokonferencji.

Jakie wykształcenie/kierunki studiów są pomocne w pracy analityka?

Osoby, które przyjmujemy na stanowiska analityków, są z reguły absolwentami studiów informatycznych. Jeżeli zaś chodzi o samą specjalizację, jest to najczęściej inżynieria systemów.

W karierze rekruterki zdarzało mi się natomiast zatrudniać na to stanowisko osoby z innym wykształceniem – na przykład po finansach, a nawet geodezji. Najprościej jest jednak zdobyć tę pracę, posiadając kierunkowe wykształcenie w IT. Dostarcza analitykowi niezbędnej wiedzy dotyczącej cyklu życia projektu i świadomości wymagań biznesowych. Czasem analitycy są również odpowiedzialni za testy w obrębie projektu, a w tym przypadku wiedza nabyta na studiach informatycznych jest szczególnie użyteczna. Takie wykształcenie umożliwia również nabycie szerokiej wiedzy kierunkowej, takiej, jak chociażby znajomość żargonu specyficznego dla środowiska IT. Te podstawy są możliwe do nabycia później, natomiast wymaga to poświęcenia dużych nakładów czasu.

Są również inne kierunki studiów, które pozwalają rozwijać ważne na tym stanowisku kompetencje miękkie i usystematyzować pewne umiejętności – na przykład matematyka lub zarządzanie. 

Istnieje również możliwość podjęcia studiów podyplomowych z analizy biznesowej – wtedy to studia uzupełniające będą decydujące w rekrutacji. 

Poza wykształceniem niezwykle ważne są umiejętności miękkie – głównie te dotyczące nawiązywania i budowania relacji. Ważna jest też umiejętność „przelewania na papier”pewnych danych i wniosków – analityk musi umieć zebrać i umiejętnie zredagować wiele informacji. Musi dostrzegać niuanse dotyczące projektu czy wymagań oraz z uwagi na to, że biznes często nie jest klarowny, ważne jest, aby potrafił patrzeć szeroko i perspektywicznie.

Jakie kompetencje kandydata są brane pod uwagę?

Wyróżnia się dwa rodzaje kompetencji niezbędnych w pracy analityka – miękkie oraz twarde (techniczne). Wśród tych pierwszych, na stanowisku analityka najważniejsze to:

 • Umiejętność łączenia faktów i analitycznego myślenia
 • Umiejętność poprawnego sprecyzowania problemu oraz opisania go
 • Myślenie abstrakcyjne/plastyczne, które pozwala na wyobrażenie sobie przedstawianej przez klienta wizji, a później poprawne jej opisanie
 • Brak strachu przed zadawaniem pytań, pewna dociekliwość, która pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta
 • Umiejętność przyznania, że nie ma się racji – pewność siebie jest dobrą rzeczą, nie może się jednak przerodzić w zuchwałość
 • Gotowość do zmian i potrzeba nowych wyzwań
 • Opanowanie i cierpliwość, które pozwolą na łączenie dwóch światów: biznesu i IT oraz bycie pośrodku z gotowością proponowania wspólnych rozwiązań i kompromisów
 • Podzielność uwagi – w pracy analityka wiele się dzieje, a przy zbieraniu licznych danych i faktów ważna jest również koncentracja
 • Komunikatywność i umiejętność słuchania – analityk jest pośrednikiem na pierwszej linii kontaktu z klientem, musi być więc dobrym rozmówcą
 • Umiejętność mówienia słowa „nie” oraz realne spojrzenie na sytuację biznesową i projektową.

Do kompetencji twardych niezbędnych na stanowisku analityka, zalicza się:

 • Znajomość języków modelowania – UML, BPMN
 • Znajomość Enterprise Architect (lub innego programu tego typu) – jednego z głównych narzędzi pracy analityka
 • Znajomość co najmniej 3-4 podstawowych diagramów (np. Use Case)
 • Znajomość UX
 • Znajomość cyklu życia projektu
 • Znajomość języka zapytań SQL służącego do wykonywania operacji na bazach danych.

Co z kandydatami, którzy chcą się przekwalifikować lub tymi, dla których byłaby to pierwsza praca na tym stanowisku – czy brak doświadczenia dyskwalifikuje?

W firmach IT zdarzają się rekrutacje na stanowiska analityczne wymagające mniejszego doświadczenia, pozwalające na wdrożenie. Nie jest to jednak częste, a olbrzymia większość rekrutacji na stanowiska analityka, to stanowiska na poziomie professional lub senior – z co najmniej 2- lub 3-letnim doświadczeniem. To musi być więc osoba, która umie poradzić sobie samodzielnie w projekcie i posiada podstawy pracy na tym stanowisku. Dodatkowo brak znajomości języków modelowania dyskwalifikuje – są to niezbędne kompetencje.
Oczywiście w przypadku osoby, która nie posiada bogatego doświadczenia zawodowego, ale połączenie jej umiejętności miękkich z kompetencjami technicznymi pozwala na pracę w projekcie, jak najbardziej ma szansę w rekrutacji. 

Za przykład może posłużyć tutaj jedna z prowadzonych przeze mnie kiedyś rekrutacji. Na stanowisko analityczki rekrutowałam księgową – w trakcie jej pracy okazało się, że posiada kompetencje pozwalające na kontakt z biznesem i potrafi również zbierać oraz przekazywać informacje dalej, do działu IT.

Osoby, które chcą się przekwalifikować, mają na to szanse właśnie dzięki połączeniu umiejętności miękkich istotnych na tym stanowisku – jak na przykład umiejętność analitycznego myślenia oraz wysoka komunikatywność – z równie niezbędną wiedzą techniczną.

Analityk musi wiedzieć, jak wygląda cykl życia projektu, jak wyglądają systemy informatyczne, więc siłą rzeczy musi mieć doświadczenie. Na pewno są sytuacje, w których brak doświadczenia nie jest przeszkodą, jest to jednak ściśle zależne od projektu. 

Istnieje możliwość przekwalifikowania się, jeżeli jest taka szansa w projekcie, a pracodawca dostrzega nasze kompetencje i pozwala nam się rozwinąć.

W jakich inicjatywach/aktywnościach warto brać udział, aby zdobyć cenne dla tego stanowiska doświadczenie? Czy są certyfikaty, w które warto zainwestować?

Przede wszystkim warto interesować się tym, co dzieje się w branży. Organizowane są różne eventy, jak na przykład konferencja dla analityków KIWAB.

Na rynku wydawniczym dostępne są również podręczniki dla analityków (m.in. BABOK), czy różnego rodzaju dokumenty oraz publikacje z zakresu analizy biznesowej i systemowej. Niezwykle ważne jest zgłębianie wiedzy teoretycznej, dzięki której poznajemy rolę analityka w organizacji.

W mediach społecznościowych można znaleźć grupy zrzeszające analityków, a tam często pojawiają się informacje o wydarzeniach branżowych oraz przydatnych źródłach wiedzy.

Nabycie umiejętności technicznych zapewnią nam internetowe tutoriale przedstawiające na przykład, jak tworzyć diagramy, czy uczące niezbędnych w pracy analityka języków modelowania.

Popularnym wśród analityków certyfikatem jest OMG Certified UML oraz jego rozwinięcia. Najważniejsze jest jednak uczestnictwo w szkoleniach oraz webinarach i tym samym korzystanie z wiedzy oraz kompetencji ekspertów w dziedzinie analizy. Warto również pamiętać, że każdą nabytą wiedzę należy rozwijać w praktyce.

W jakich projektach biorą udział analitycy zatrudnieni w Britenet?

Największym projektem w Britenecie, w którym biorą udział nasi analitycy, jest projekt dla sektora publicznego, a konkretnie dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tego projektu zatrudniani są zarówno analitycy biznesowi, jak i systemowi. Jest to ogromne przedsięwzięcie pozwalające na różnorodność działań oraz dostarczające pracownikom satysfakcji z uwagi na błyskawicznie wdrażane rozwiązania, a dzięki temu szybko pojawiające się efekty pracy. 

Realizujemy również projekty dla sektora bankowego, płatności elektronicznych czy ubezpieczeniowego. 

Analitycy w Britenecie mogą liczyć na różnorodność zarówno w obrębie danego projektu, gdzie czekają na nich różne zadania oraz wyzwania, jak i generalnie w obrębie całej firmy. Pracownicy mają możliwość udziału w rekrutacjach wewnętrznych, które dają szansę na przejście do innego projektu. Osoby zainteresowane taką zmianą są w rekrutacjach brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Related posts

All posts
Blog post image

Kariera

Od socjologa do programisty, czyli jak przebranżowić się na pracę w IT

Z opublikowanego w sierpniu ubiegłego roku raportu Barometr Rynku Pracy wynika...

Read more
Blog post image

Kariera

IT to nie tylko programowanie! Jakie zawody nietechniczne czekają w branży IT?

Branża IT kojarzy się przede wszystkim z programistami specjalizującymi się...

Read more
Blog post image

Kariera

Top 10 narzędzi do nauki programowania

Technologia jest dziś nieodłącznym elementem naszego życia i chcąc lub nie...

Read more