Jak Blockchain zmienił nasz świat?

Jak Blockchain zmienił nasz świat?

Blog post image

Z każdym dniem popularność Blockchain rośnie. Technologia ta niemal od chwili swoich narodzin w 2009 roku uważana jest za zwiastun nadchodzącej cyfrowej rewolucji. Innowacyjny system przechowywania danych ma być przełomem, który z czasem znacząco odmieni nasze codzienne życie i zmieni sposób funkcjonowania wielu branż. Według prognoz ekspertów (m.in.: z MarketsandMarkets) wartość światowego rynku blockchain ma przekroczyć w 2025 roku co najmniej 20 mld USD. Czy taka siła może zmienić świat? A może już to zrobiła?

Czym jest Blockchain?

Wyobraźcie sobie wielką księgę rachunkową, na tyle dużą, aby zapisać w niej wszystkie transakcje finansowe zawierane w internecie. Aby móc spełnić swoją funkcję, musiałaby być ogromna, a szybkie korzystanie z niej byłoby w zasadzie niemożliwe. Oczywistym rozwiązaniem wydaje się przeniesienie wszystkich informacji na jeden lub kilka serwerów. W tym przypadku wystarczy jednak awaria techniczna lub atak zewnętrzny, by stracić dostęp do danych lub dane w ogóle. W tym momencie do akcji wkracza Blockchain – zwany również łańcuchem bloków. Technologia ta zajmuje się przechowywaniem oraz przesyłaniem informacji na temat transakcji finansowych dokonywanych w internecie. System ten zapisuje informacje w bazach danych układających się w formie połączonych ze sobą bloków. Gdy jeden blok zostaje zapełniony określoną liczbą informacji, powstaje nowy blok powiązany z poprzednimi, zapewniając ciągłość danych – w ten sposób powstaje nienaruszalny łańcuch.

Mocne i słabe strony technologii Blockchain

Potencjał kryjący się w rozwoju oraz możliwościach, jakie niesie ze sobą Blockchain, jest ogromny. Coraz więcej gałęzi przemysłu decyduje się na wykorzystanie systemu, znacząco upraszczając transakcje finansowe. Technologia ta, jak każda inna, ma swoje wady i zalety, o których warto pamiętać.

Zalety technologii Blockchain

Korzystanie z technologii Blockchain gwarantuje wiele korzyści. Wśród najważniejszych zalet systemu można wymienić m.in.: decentralizację, redukcję kosztów, zwiększenie dokładności i wydajności oraz bezpieczeństwo transakcji.

Innowacyjność

Blockchain pozwala na tworzenie baz danych bez konieczności korzystania z rozbudowanej infrastruktury. System nie wymaga komputera głównego czy licznych serwerów, ponieważ wszystkie dane przemieszczają się między wieloma urządzeniami znajdującymi się w sieci i istnieją w wielu kopiach baz danych.

Bezpieczeństwo

Ze względu na sposób przechowywania danych oraz funkcjonowania łańcucha bloków dane w nim zawarte są znacznie bezpieczniejsze. Blockchain opiera się na rozproszeniu danych – znajdują się one w licznych kopiach baz danych, a nie tylko w jednym miejscu. W ten sposób bazy danych są mniej podatne na awarie techniczne i ataki wewnętrzne. Dodatkowo zapisywanie danych w powiązanych ze sobą blokach utrudnia edycję i usunięcie transakcji – próba wprowadzenia zmian w jednym z bloków wymagałaby wprowadzenia jej w każdej poprzedniej części łańcucha. Wszelkie działania na informacjach zostają także zapisane, dzięki czemu łatwo je śledzić.

Przejrzystość danych

Sposób przechowywania i przesyłania danych za pomocą technologii Blockchain gwarantuje dużą przejrzystość danych. Bloki znajdujące się w łańcuchu pozwalają na łatwy dostęp do danych każdemu użytkownikowi sieci.

Brak centralizacji

Główną zaletą technologii Blockchain jest jej decentralizacja. Wszystkie dane dotyczące transakcji finansowych przekazywane są między tysiącami, a nawet milionami urządzeń, będącymi częścią rozproszonej sieci węzłów. Dzięki temu cały system może funkcjonować bez centralnej infrastruktury w postaci m.in.: komputera głównego. Z decentralizacji systemu wynikają inne zalety – zwiększony i ułatwiony dostęp oraz wyższy poziom bezpieczeństwa.

Stabilność

Mocną stroną technologii Blockchain jest jej stabilność. Dane przechowywane w łańcuchu bloków są niezwykle trudne do zmodyfikowania czy usunięcia, natomiast każda ingerencja w dane pozostawia po sobie łatwy do wyśledzenie odcisk. Próba zmiany danych w jednym bloku zmuszałaby do wprowadzenia zmian w każdym kolejnym. Dzięki temu Blockchain stanowi świetną technologię do przechowywania danych oraz zachowywania ich przejrzystości.

Wady technologii Blockchain

Technologia Blockchain, mimo wielu zalet, ma również swoje wady. Wśród nich należy wymienić między innymi: energochłonność, niską wydajność oraz brak możliwości modyfikacji raz wprowadzonych danych.

Energochłonność

Pośród wad technologii Blockchain należy wymienić energochłonność. Funkcjonowanie systemu wymaga dużych mocy obliczeniowych oraz specjalistycznego sprzętu zużywającego duże ilości energii. Warto jednak pamiętać, że w ramach technologii Blockchain stale wprowadza się zmiany oraz ulepszenia dążące do poprawy funkcjonowania systemów – między innymi stworzenia trybu działania wymagającego mniejszych nakładów energii.

Brak możliwości modyfikacji danych

Jest to jedna z głównych wad systemów wykorzystujących technologię Blockchain. Dane ułożone w połączonych ze sobą blokach trudno usunąć lub edytować. Z jednej strony gwarantuje to dużą przejrzystość treści, z drugiej jednak system surowo karze pomyłki. Jeżeli do systemu zostaną wprowadzone błędne dane, ich modyfikacja jest wręcz niemożliwa.

Niska wydajność

Blockchain, mimo potencjału do zrewolucjonizowania transakcji finansowych, jest nadal technologią o niskiej wydajności. Systemy wykorzystujące łańcuch bloków zużywają dużo energii oraz mocy obliczeniowej, mogąc jednocześnie przeprowadzić ograniczoną liczbę transakcji w ciągu jednej sekundy.

Regulacje prawne

Przeszkodą w sprawnym wdrażaniu i funkcjonowaniu technologii Blockchain są regulacje prawne. Łańcuch bloków jest technologią globalną, która ma wyraźny wpływ na rozwój i działanie wielu gałęzi gospodarki. Wprowadzanie systemów opartych na technologii Blockchain wymaga dostosowania się do regulacji prawnych poszczególnych państw. Rozwój technologii wymusza również wprowadzanie zmian w dotychczasowych systemach ochrony praw konsumenta.

Zastosowanie technologii Blockchain

Liczne zalety oraz rewolucyjność rozwiązań sprawiły, że technologia Blockchain zaczęła cieszyć się coraz większą popularnością. Chętnie wykorzystywana zaczęła wpływać na liczne gałęzie przemysłu, zmieniając powoli oblicze świata. Łańcuch bloków znalazł swoje zastosowanie nie tylko w finansach i bankowości, ale również w transporcie, nieruchomościach oraz systemie ochrony zdrowia.

Przechowywanie informacji

Głównym zastosowaniem technologii Blockchain jest przechowywanie informacji. System oparty na łańcuchu następujących po sobie bloków pozwala na zapisywanie dużych ilości informacji, gwarantując jednocześnie wysoką przejrzystość treści, łatwy dostęp oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Energetyka

Łatwe i przejrzyste przesyłanie informacji o transakcjach finansowych znalazło swoje zastosowanie między innymi w energetyce. Korzystnie z technologii Blockchain w sektorze energetycznym pozwala na znaczne usprawnienie transakcji handlowych, dzięki czemu koszty związane z dystrybucją ulegają zmniejszeniu. W efekcie zmienia się cena końcowa samej energii.

Nieruchomości

Transakcje finansowe związane ze sprzedażą lub kupnem budynku oznaczają dużą ilość dokumentów. Wprowadzenie technologii Blockchain w sektorze nieruchomości gwarantuje znaczne uproszczenie wszelkich formalności związanych z transakcjami finansowymi. Łańcuch bloków pozwala na łatwe przechowywanie dokumentacji (umów, aktów notarialnych oraz innych niezbędnych danych). Technologia blockchain umożliwia tworzenie wirtualnych umów, które zostają zawarte automatycznie po spełnieniu przez strony transakcji wszystkich wymaganych warunków.

Bankowość

Największe zainteresowanie technologią Blockchain wykazuje bankowość. Dla sektora finansowego Blockchain jest przede wszystkim bezpieczniejszym, szybszym i tańszym sposobem dokonywania transakcji finansowych. Przechowywanie i przesyłanie informacji za pomocą łańcucha bloków sprawia, że klienci mogą być pewni, że istotne dla nich dane nie zostaną zmodyfikowane, utracone lub usunięte. Technologia Blockchain pozwala także na zdalne podpisywanie dokumentów oraz upraszcza transakcje dzięki ominięciu pośredników.

Opieka zdrowotna

Technologia Blockchain znalazła zastosowanie również w opiece zdrowotnej. Wprowadzenie systemu opartego na łańcuchu bloków gwarantuje łatwy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta oraz prowadzenie przejrzystych baz danych związanych z badaniami klinicznymi. Dzięki technologii Blockchain dane pacjentów są bezpieczne, a praca lekarzy i specjalistów zostaje ułatwiona.

Transport

Branża transportowa i logistyczna także może wykorzystywać zalety technologii Blockchain. System pozwala między innymi na tworzenie rejestrów kierowców czy gromadzenie danych na temat historii pojazdów. Kolejnym ułatwieniem jest m.in. możliwość wypożyczenia samochodu bez konieczności angażowania w proces pośredników. Blockchain umożliwia także przyśpieszenie przepływu informacji między uczestnikami łańcucha dostaw, zwiększając w ten sposób jego wydajność.

Wybory

Zalety technologii Blockchain pozwalają na stworzenie doskonałego systemu głosowania w wyborach. Wysoki poziom bezpieczeństwa oferowany przez Blockchain uniemożliwia fałszowanie wyników oraz ułatwia liczenie głosów. Łańcuchy bloków możne znaleźć zastosowanie w polityce i administracji również poza samymi wyborami. Blockchain pozwoliłby na zwiększenie efektywności wielu działań: dokonywania rejestrów, zbierania składek i podatków czy wydawania aktów własności.

Podsumowanie

Technologia Blockchain posiada ogromny potencjał oraz warunki do zrewolucjonizowania wielu sektorów gospodarki. Systemy wykorzystujące łańcuch bloków do przesyłania i gromadzenia danych oferują liczne korzyści i jeszcze więcej możliwości zastosowania. Instytucje i firmy, które decydują się na wykorzystanie technologii Blockchain, usprawniają swoje procesy działania, gwarantują klientom wysoki poziom bezpieczeństwa, a w wielu przypadkach pozwalają zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Blockchain powoli zmienia nasz świat m.in.: oferując wygodę oraz wysoką jakość transakcji finansowych. Jednocześnie zmienia się sama technologia, starając się zniwelować swoje słabe strony.

Related posts

All posts
Blog post image

Technologie

Czym jest Docker i jakie są korzyści z jego używania?

Zanim powstały platformy typu Docker, uruchomienie aplikacji wiązało się z ...

Read more
Blog post image

Technologie

Angular vs. React – najpopularniejsze technologie frontendowe i kto z nich korzysta

Często, korzystając z ulubionych przez nas serwisów internetowych, nie zdaje...

Read more
Blog post image

Technologie

Gwiazda Zespołu – destrukcja czy recepta na sukces?

Zarządzanie Zespołem przypomina budowanie swoistej konstrukcji, często z ele...

Read more