System teleinformatyczny wspierający krajową służbę zdrowia

System teleinformatyczny wspierający krajową służbę zdrowia

World Blood Donor Day

Wyzwania

Pod koniec 2020 roku nasz klient, funkcjonujący w tym czasie w trudnych warunkach wynikających z trwającej właśnie pandemii COVID-19, stanął przed potrzebą wdrożenia nowych skutecznych rozwiązań do zarządzania danymi oraz monitorowania procesów związanych z ochroną zdrowia publicznego.  Jednym z projektów zrealizowanych we współpracy ze specjalistami Britenet było stworzenie systemu wspierającego Instytucję Państwową w celu optymalnego wykorzystania zasobów krwi i jej składników. Celem projektów było przygotowanie rozwiązania ułatwiającego lekarzom i pracownikom centrów krwiodawstwa wykonywanie zadań oraz ratowanie życia pacjentów.

Rozwiązanie

W ramach współpracy z naszym partnerem wzięliśmy udział w projekcie realizowanym w technologii Java, którego celem była budowa systemu informatycznego wspierającego publiczną służbę krwi. Podstawowym celem projektu było usprawnienie i przyśpieszenie wszelkich procesów związanych z pobieraniem, badaniem, preparacją oraz dystrybucją krwi i jej składników do odpowiednich jednostek. Nowoczesne narzędzie zapewnia nieprzerwane zaopatrzenie podmiotów leczniczych oraz w znaczny sposób zmniejsza czas oczekiwania pacjentów na potrzebną krew.

Najważniejsze cele projektu

  • optymalne wykorzystanie zasobów krwi oraz jej składników,
  • zminimalizowanie i ułatwienie czasochłonnych czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
  • dopasowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew oraz jej składniki,
  • optymalizacja zarządzania zapasami krwi poprzez ujednolicenie systemu zamawiania i dystrybucji krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach,
  • zwiększenie skuteczności podejmowanych decyzji i działań, dzięki dostępowi do rzetelnych, precyzyjnych i aktualnych danych.

Efekty

Wdrożone rozwiązanie w znaczący sposób uskutecznia realizację codziennych zadań Instytucji – w tym przede wszystkim działania mające na celu ratowanie ludzkiego życia. System umożliwia dostęp do usług elektronicznych skierowanych do dawców, szpitali oraz centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa gwarantując m.in. łatwiejsze planowanie wizyt w punkcie pobrania krwi, szybki dostęp do wyników badań, dostępnych terminów czy informacji o zapotrzebowaniu na określoną grupę krwi, a także pozwoli na przeprowadzenie kluczowych procesów i badań diagnostycznych w jednolitym systemie informatycznym. Najważniejszym efektem projektu jest zoptymalizowanie procesu gospodarowania zapasami krwi w całym kraju.

Inne wpisy

Modern Delivery Center for an international aviation company case study

Nowoczesne Delivery Center dla międzynarodowej firmy z branży lotniczej

Wyzwania Nasz Klient – jedna z czołowych firm na międzynarodowym ry...

Więcej