Nowoczesne Delivery Center dla międzynarodowej firmy z branży lotniczej

Nowoczesne Delivery Center dla międzynarodowej firmy z branży lotniczej

Modern Delivery Center for an international aviation company case study

Wyzwania

Nasz Klient – jedna z czołowych firm na międzynarodowym rynku lotniczym, oferująca kompleksowe rozwiązania flotowe – poszukiwała godnego zaufania partnera IT, który dzięki wiedzy i doświadczeniu swoich ekspertów byłby w stanie przeprowadzić technologiczną optymalizację procesów oraz przyśpieszyć cyfrowy rozwój przedsiębiorstwa. Dotychczasowy partner technologiczny firmy nie spełniał jej oczekiwań – korzystanie z usług offshoringowych wiązało się ze zbyt dużymi problemami wynikającymi m.in. z różnic kulturowych, stref czasowych oraz niezrozumienia wartości i wymagań projektu.

Firma, ze względu na konieczność przestrzegania restrykcyjnych ograniczeń dotyczących wewnętrznego zatrudnienia, zmagała się z niewystarczającymi zasobami do realizacji wielu kluczowych zadań. Dodatkowo w 2021 roku przedsiębiorstwo kupiło za około 30 miliardów dolarów dużego leasingodawcę samolotów, który stał się częścią ich struktury. Ogromnym technologicznym wyzwaniem stało się połączenie obu firm jednym zestawem procesów oraz systemów IT.

Stworzone przez Britenet Delivery Center z dedykowanym zespołem specjalistów – w tym HR Business Partnerem i Site Managerem – zagwarantowało firmie przyśpieszony rozwój oraz skuteczną migrację nowych technologii, a co za tym idzie, zwiększyło skuteczność prowadzonych zadań.

O zwycięstwie Britenet w międzynarodowym przetargu zdecydowały m.in. zoptymalizowane procesy wewnętrzne, rozbudowana struktura zarządzania, pozytywne referencje od międzynarodowych klientów korporacyjnych oraz certyfikowana powierzchnia biurowa. Zastąpienie dotychczasowej usługi offshoringowej współpracą nearshoringową sprawiło, że nasz klient zaczął czerpać dodatkowe korzyści wynikające m.in. z braku różnic kulturowych, wspólnej strefy czasowej oraz łatwości w zrozumieniu wymagań i potrzeb rynku. 

Rozwiązanie

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu współpracy były warsztaty poświęcone rozpoznaniu potrzeb projektowych, które odbywały się w Centrach IT Klienta. Do siedziby Klienta udali się Managerowie Technologiczni odpowiedzialni za realizację projektów, którzy zapoznali się z systemami oraz oczekiwaniami Klienta, a także poznali firmę od środka – w tym jej struktury, projekty oraz kadrę zarządzającą i menedżerską, co w znacznym stopniu ułatwiło i przyspieszyło budowanie relacji.

Następnie przystąpiliśmy do głębszego zrozumienia potrzeb biznesowych oraz technologicznych Klienta, co umożliwiło nam opracowanie szczegółowych profili kompetencyjnych, które najlepiej odpowiadają wymaganiom projektów. Wspólnie z Klientem ustaliliśmy główne cele projektowe, a następnie wytypowaliśmy najlepszych specjalistów pasujących do stworzonych profili.

Przeprowadziliśmy wewnętrzną weryfikację techniczną naszych specjalistów, aby upewnić się, że ich umiejętności oraz doświadczenie spełniają specyficzne wymogi projektu. Po pomyślnym zakończeniu tej weryfikacji omówiliśmy szczegółowe zakresy pracy z nowo przypisanymi specjalistami oraz zorganizowaliśmy szereg szkoleń wdrażających, które przygotowały ich do pracy nad projektami.

Równolegle – w celu ułatwienia integracji i zarządzania – włączyliśmy do procesu usługę Site Management, która zajęła się bezpośrednią opieką nad pracownikami delegowanymi do Klienta. Komórka ta pełniła również rolę głównego punktu kontaktowego dla Klienta i naszych zespołów.

Periodyczne rozmowy feedbackowe z Klientem oraz z naszymi pracownikami pozwoliły na bieżące monitorowanie postępów i szybkie reagowanie na nowe wymagania, zarówno biznesowe, jak i techniczne. Dzięki regularnym ocenom i aktualizacjom procesów byliśmy w stanie nieustannie poprawiać jakość naszych usług, dostosowując się do dynamicznie zmieniającego się środowiska projektowego Klienta.

Efekty

Po dokładnym zrozumieniu specyfiki biznesowej Klienta i jego potrzeb operacyjnych oraz dogłębnej analizie i ocenie funkcjonujących systemów zidentyfikowaliśmy potencjalne obszary do ulepszeń.

Główne korzyści ze współpracy

  • Świadczenie wsparcia technicznego i utrzymanie aktualnie działających systemów, zapewniając ich ciągłą efektywność.
  • Projektowanie nowoczesnej, rozproszonej architektury systemowej, zwiększającej skalowalność i elastyczność operacji Klienta.
  • Przeprowadzanie migracji z przestarzałego stosu technologicznego na nowoczesne środowisko .NET 8, co poprawiło wydajność oraz bezpieczeństwo aplikacji.
  • Projektowanie i implementacja nowych interfejsów użytkownika w technologii React, celem zwiększenia intuicyjności i dostępności aplikacji.
  • Migracja istniejących usług do środowiska chmury Azure, w celu zapewnienia lepszej dostępności danych i obniżenie kosztów infrastrukturalnych.
  • Optymalizacja i ulepszanie integracji z systemami zewnętrznymi, co poprawiło przepływ danych i współpracę między różnymi platformami.
  • Opracowywanie i wdrażanie procesów Continuous Integration oraz Continuous Deployment (CI/CD), maksymalizując automatyzację oraz szybkość wdrażania zmian w aplikacjach.

Technologie i narzędzia 

.NET, MVC, C#, PL-SQL, React, UX/UI, DEvOps, SysOps, Azure, ASP.NET, .NET Core, Microsoft

Inne wpisy

World Fair Trade Day Machine Learning Retail

Machine Learning

System wykorzystujący zaawansowane modele Machine Learning do automatycznego uzupełniania zapasów dla branży retail

Wyzwania Jedna z największych sieci franczyzowych na polskim rynku zma...

Więcej