System do zarządzania procesami przetwarzającymi dokumenty instytucji finansowych

System do zarządzania procesami przetwarzającymi dokumenty instytucji finansowych

case study - process management IT systems for financial
Wyzwania

Wśród wyzwań, jakie stały przed naszym zespołem w czasie realizowania projektu należy wymienić:

  • Usprawnienie realizacji procesów do obsługi przepływu danych produkcyjnych dot. wydawania kart płatniczych oraz procesowania informacji dotyczących transakcji wykonywanych tymi kartami.
  • Umożliwienie obsługi setek równolegle pracujących projektów biznesowych, które mogą posiadać różnego typu wielopoziomowe wzajemne relacje i zależności.
  • Wprowadzenie standaryzacji tworzenia i obsługi ww. procesów biznesowych z zachowaniem szerokiej możliwości modyfikacji wykonywanych operacji dla poszczególnych kroków procesów.
  • Przeprowadzenie inżynierii wstecznej na archaicznym systemie bez obecności dokumentacji wraz z analizą rozwiązań i eliminacją niepożądanych zachowań.
Rozwiązania

Wdrożenie nowej wersji systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami a systemami naszego klienta oraz innymi zewnętrznymi usługami. To jeden z kluczowych systemów. Główna część systemu to logika wymiany i przetwarzania danych przekazywanych w postaci plikowej, realizowana przy pomocy dedykowanych procesów BPMNowych. Dodatkowo system posiada część zarządczą z interfejsem przeglądarkowym umożliwiającą zarządzanie i nadzór nad zautomatyzowanym wykonywaniem procesów.

Efekty

Nowe procesy budowane są z gotowych komponentów, co znacząco skraca czas przygotowania kompletu procesów dla nowego banku. Procesy są dostosowywane pod konkretne potrzeby i istniejące interfejsy danego banku, co sprawia, że bank nie musi wykonywać dodatkowych prac po swojej stronie w ramach integracji z systemem. Poszczególne procesy składają się z szeregu następujących po sobie logicznych kroków przetwarzania, co umożliwia łatwą modyfikację ich logiki. System jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.

Technologie i narzędzia

jBPMN; JAVA; Oracle DB; Bootstrap 4 w Angular.

Nasz klient to globalna korporacja dostarczająca szereg rozwiązań technologicznych oraz integrująca systemy informatyczne instytucji finansowych w tym banków i operatorów rozliczeniowych.

Other case studies

World Health Day Process Service System platform for efficient communication

Implementation of the Process Service System for the State Institution overseeing compliance with sanitary standards.

Więcej
ROHLIG SUUS Logistics Customer portal Case Study

Java

Pierwszy etap projektu: Budowa Portalu Klienta dla firmy transportowej

Wyzwania Pierwszym etapem projektu realizowanego dla Rohlig Suus było ...

Więcej