Pierwszy etap projektu: Budowa Portalu Klienta dla firmy transportowej

Pierwszy etap projektu: Budowa Portalu Klienta dla firmy transportowej

ROHLIG SUUS Logistics Customer portal Case Study

Wyzwania

Pierwszym etapem projektu realizowanego dla Rohlig Suus było stworzenie podstaw pod zaawansowany systemu teleinformatycznego wspomagający proces decyzyjny naszego klienta w zakresie współpracy multiproduktowej. Na tym etapie kluczowym założeniem było usprawnienie komunikacji firmy z klientami oraz zapewnieniu im dostępu do danych bezpośrednio w nowoczesnym, przejrzystym i łatwym w obsłudze Portalu Klienta.

Rozwiązanie dla użytkownika końcowego – w tym przypadku klienta korzystającego z usług Rohlig Suus – jest w pełni spersonalizowane. Klient może skonfigurować ustawienia Portalu zgodnie ze swoimi własnymi potrzebami i preferencjami w ramach portalu administracyjnego. Naszym celem było przygotowanie Portalu Klienta w taki sposób, aby prezentował obsługę produktu posiadanego przez użytkownika – jednocześnie nie odcinając dostępu do pozostałych produktów, dzięki czemu użytkownik korzystający z serwisu zawsze widzi wszystkie interesujące produkty oraz usługi znajdujące się w ofercie. Dodatkowo sama struktura produktów i usług stała się bardziej elastyczna oraz umożliwia łatwą przebudowę, tak aby w pełni dostosować się do dynamicznych zmian na rynku.

Portal Klienta dostosowano do roli konkretnego użytkownika, w taki sposób, aby mądrze przeprowadzał go przez wszystkie procesy oraz wspierał realizowane przez niego zadania. Stworzone rozwiązanie gwarantuje firmie dużą elastyczności – zarówno pod względem przyszłego rozwoju portalu, jak i priorytetyzacji produktów – dzięki czemu możliwe jest dostosowanie rozwiązania do zmieniających się potrzeb rynku. Dodatkowo Portal Klienta  charakteryzuje się dużą modułowością, aby łatwo dopasowywał się do potrzeb użytkowników oraz wspierał prezentację pełnej oferty produktowej – również w przypadku, gdy użytkownik posiada tylko jeden produkt.

W celu maksymalnego ułatwienia korzystania z aplikacji zapewniliśmy użytkownikom wysoką przejrzystość. Portal w jasny sposób komunikuje kanały kontaktu, wskazuje właściwe osoby do kontaktu w zależności od potrzeb klientów oraz kieruje do odpowiednio zaplanowanych formularzy. Poza tym również wszelkie usługi dodatkowe są jasno i mocno komunikowane na każdym etapie pracy użytkownika z aplikacją oraz dla różnych ról użytkownika w procesie. Klient po zalogowaniu się do Portalu otrzymuje szereg funkcji, dzięki którym będzie mógł przeprowadzić wszelkie operacje.

Kluczowe dla powodzenia projektu było stworzenie serwisu na tyle prostego w obsłudze i zawierającego wszystkie niezbędne narzędzia, aby korzystający z niego użytkownicy mogli być całkowicie samowystarczalni i nie musieli kontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Podstawowa struktura serwisu składa się z innych opcji dla klientów zalogowanych oraz niezalogowanych.

Rozwiązania

Realizacja projektu przebiegała w następujących etapach:

 • Zaprojektowanie, zainstalowanie, skonfigurowanie oraz sparametryzowanie w pełni funkcjonalnego Systemu spełniającego wymagania opisane w umowie; 
 • Wdrożenie w ramach Systemu podsystemu kopii zapasowych;
 • Wytworzenie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji technicznej zawierającej kody źródłowe;
 • Zastosowanie przyjętych założeń projektu graficznego oraz dostosowanie frontendu do założeń wersji desktopowej i mobilnej według przygotowanych makiet;
 • Udostępnienie poszczególnych elementów Systemu do testów w wersji deweloperskiej oraz udostępnienie scenariuszy testów
 • Uruchomienie produkcyjne systemu wraz ze spełnieniem wymaganych integracji systemowych z systemami wewnętrznymi.
 • Przygotowanie środowisk sprzętowo-programowych Systemu.
 • Udzielenie Zamawiającemu wsparcia podczas testów Systemu 
 • Przeprowadzenie głównego szkolenia pracowników w zakresie obsługi Systemu,
 • Wykonanie innych obowiązków oraz świadczeń, w tym udzielenie wsparcia w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na serwery, na których zostanie zainstalowanych System, a także przedstawienie rekomendowanej infrastruktury technicznej.
 • Świadczenie usług asysty wdrożeniowej.

Klient

Rohlig Suus to ekspert w branży logistycznej oraz lider na niemieckim rynku transportu międzynarodowego. Firma założona w 1852 roku, już w drugiej połowie XX wieku zbudowała silną międzynarodową sieć klientów na całym świecie. Obecnie działalność firmy skupia się na dostarczaniu inteligentnych rozwiązań logistycznych oraz umacnianiu pozycji na rynku usług frachtu morskiego i lotniczego. Nasz klient zajmuje się również obsługą agencji celnej oraz Project Cargo dla niestandardowych i ponadgabarytowych ładunków.

Branża

Logistyka i transport

Model współpracy

Britenet realizuje projekt w modelu Fixed Price. Szacunkowa wielkość zespołu wynosi 8 osób.
Po stronie wykonawcy pracuje zespół zawierający analityka i product ownera.

Technologie i narzędzia

 • Java 11, SpringBoot 2, PostgreSQL, Keycloak, Docker, Tomcat, RabbitMQ, Quartz, Thymeleaft, Soap
 • GUI Portalu klienta, ReactJs, VanillaJS, Redux, ReactKeycloak, HTML/SCSS, JWToken, Ngix

Inne wpisy

photovoltaics - case study - Zielona Energia

Autorski system CRM dla firmy zielona-energia.com

Wyzwania Klient już od kilku lat posiadał własny system CRM, jednak ...

Więcej
World Fair Trade Day Machine Learning Retail

Machine Learning

System wykorzystujący zaawansowane modele Machine Learning do automatycznego uzupełniania zapasów dla branży retail

Wyzwania Jedna z największych sieci franczyzowych na polskim rynku zma...

Więcej