Autorski system CRM dla firmy zielona-energia.com

Autorski system CRM dla firmy zielona-energia.com

photovoltaics - case study - Zielona Energia
Wyzwania

Klient już od kilku lat posiadał własny system CRM, jednak nie umożliwił on poprawy relacji z klientami i nie wpływał pozytywnie na efektywność pracowników. Członkowie zespołu klienta nadal korzystali z tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych – powodem był brak spójności, trudne i nielogiczne ścieżki sprzedażowe oraz brak odwzorowania struktury przedsiębiorstwa. Głównym celem projektu było stworzenie nowego oprogramowania oraz przeniesienie danych z aktualnego systemu CRM firmy do zupełnie nowego rozwiązania. W proces zaangażowano także zespół UX Britenet, który pracował nad warstwą wizualną projektu, przeprowadzał research oraz wywiady z docelowymi użytkownikami systemu.

Rozwiązania

Po wdrożeniu wersji podstawowej systemu CRM dokonano jego stabilizacji, dostosowując zlokalizowane przez nas lub zgłaszane przez klienta niespójności. W celu poprawy wymiany informacji z klientem wprowadzone zostało narzędzie Redmine przeznaczone do śledzenia problemów i zarządzania projektami.

Stworzono jeden spójny system gromadzący informacje o potencjalnych i nowych klientach firmy. Pozwalał on na przeprowadzenie kompletnego procesu sprzedaży – od pierwszej wizyty u klienta do momentu zakończenia prac instalacyjnych. System porządkuje działania sieci handlowej i partnerskiej oraz obieg informacji wewnątrz firmy. W konsultacji z klientem został przygotowany plan pracy nad rozbudowaniem systemu o nowe funkcje oraz przygotowanie zmian wyglądu CRM – z uwzględnieniem księgi identyfikacji wizualnej firmy. 

Efekty

Wdrożenie autorskiego systemu CRM pozwoliło między innymi na gromadzenie informacji o potencjalnych i nowych klientach firmy oraz przeprowadzanie kompletnego procesu sprzedaży od pierwszej wizyty u klienta do momentu zakończenia prac instalacyjnych. Dodatkowo udało się uporządkować działanie sieci handlowej i partnerskiej oraz obiegu informacji wewnątrz firmy.

Wersja podstawowa systemu CRM zbudowana dla zielona-energia pozwala na realizowanie podstawowych celów biznesowych. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwa stała się poprawa jakości relacji z klientami, a także doskonalenie procesów wewnętrznych, usprawnianie komunikacji oraz zwiększenie współczynników konwersji potencjalnych klientów. 

Wspólnie z klientem opracowywany jest plan pracy nad rozbudowywaniem systemu o nowe funkcje, które umożliwią firmie osiągnięcie kolejnych zakładanych celów oraz wprowadzanie dalszych modyfikacji warstwy wizualnej.

Zastosowane technologie i narzędzia 

Java 11, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, Spring, Test Containers, React, Formik i Ant Design

Klient: zielona-energia.com

zielona-energia.com to wiodący dostawca systemów fotowoltaicznych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Firma działa od 2013 roku i ma rozbudowaną sieć partnerską.

Inne wpisy

creativity day MoodMon case study

Innowacyjny system oparty na sztucznej inteligencji wspierający leczenie zaburzeń afektywnych

Wyzwania Na świecie żyje około 280 milionów osób chorujących na ...

Więcej
ROHLIG SUUS Logistics Customer portal Case Study

Java

Pierwszy etap projektu: Budowa Portalu Klienta dla firmy transportowej

Wyzwania Pierwszym etapem projektu realizowanego dla Rohlig Suus było ...

Więcej