Centralna Baza Klientów dla klienta z branży ubezpieczeniowej

Centralna Baza Klientów dla klienta z branży ubezpieczeniowej

case study IT specialist
Wyzwania

Ze względu na dużą ilość danych przetwarzanych przez instytucję były one zbierane w różnych systemach dziedzinowych, co sprawiało, że użytkownicy biznesowi mający realny wpływ na obsługę i zadowolenie klienta, nie mieli dostępu do pełnych informacji na jego temat. Dodatkową trudność stanowiła mnogość spółek, stanowiących część organizacji klienta. Przetwarzanie danych w takich warunkach było złożone, czasochłonne i podatne na błędy. Dlatego też priorytetem stało się zaprojektowanie i zbudowanie rozwiązania pozwalającego na dostarczenie pełnych danych o kliencie, jego produktach i zgodach marketingowych. Dostęp do usystematyzowanych danych umożliwiałby zaawansowaną analizę klienta i utrzymanie codziennej obsługi na najwyższym poziomie, usprawnienie działań marketingowych, a przede wszystkim spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rozwiązania

W celu spełnienia potrzeb biznesowych naszego klienta prace nad projektem zostały podzielone na trzy podstawowe etapy: 

  • Wdrożenie Centralnej Bazy Klientów – etap zakładał zebranie danych z systemów źródłowych w niezmienionej postaci oraz przetworzenie ich przez mechanizmy poprawiające ich jakość (Data Quality). Następnie dane zostały poddane procesowi łączenia klientów w zbiory zgodnie z określonym kluczem. Informacje po przejściu procesu Data Quality zostały przeniesione do Centralnej Bazy Klientów.
  • Wykorzystanie danych z Centralnej Bazy Klientów w działaniach marketingowych – przygotowanie danych pod machinę kampanijną Salesforce oraz umożliwienie prowadzenia działań marketingowych zgodnych z ustawą RODO. Etap polegał na stworzeniu metryk danych dla kluczowych obiektów, z których będzie korzystał Salesforce Marketing Cloud, zaprojektowaniu Modelu Danych będącego wzorcem do budowy kampanii, a także zaprojektowaniu interfejsów z zewnętrznymi dostawcami oraz implementacji powyższych modeli w istniejącym środowisku klienta.
  • Stworzenie tzw. widoku klienta 360° – narzędzie zawiera wszystkie dane osobowe klienta, jego produkty i zgody marketingowe z uwzględnieniem potrzeb różnych działów firmy. Ważną częścią etapu było zaprojektowanie interfejsów do propagowania zmian dokonanych przez system do istniejących w firmie systemów dziedzinowych, a także integracja z systemem Call Center w celu automatyzacji pracy. Dodatkowym atutem było stworzenie modułu obsługi żądań wynikających z ustawy RODO. Tak wdrożone narzędzie umożliwia szybszą i bardziej efektywną obsługę klienta. 
Efekty 

Wprowadzenie Centralnej Bazy Klientów w towarzystwie ubezpieczeniowym znacząco wpłynęło na jakość zarządzania danymi klientów w organizacji, co miało swoje przełożenie na zwiększenie efektywności biznesowej oraz podejmowanie trafnych decyzji marketingowych i sprzedażowych. 

Wdrożenie rozwiązań zapewniło firmie dostęp do wysokiej jakości danych klienckich oraz pozwoliło na optymalizację procesów i kosztów w zakresie usługi, a także komunikacji z klientami. 

Centralna Baza Klientów to także możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, dzięki pełnej wiedzy na temat klientów. Dodatkowo nasz klient mógł zoptymalizować koszty IT i działalności Call Center, usprawnić procesy bezpieczeństwa i dostępu do kluczowych informacji w organizacji.

Ustrukturyzowanie danych oznaczało również zmniejszenie kosztów obsługi RODO oraz centralizację zgód i możliwość ich wykorzystania niemal w czasie rzeczywistym. 

Zastosowane technologie i narzędzia 

Java, Angular, Spring, Oracle 

Nasz klient to jedna z czołowych firm na rynku międzynarodowym zajmująca się świadczeniem usług finansowo-ubezpieczeniowych. Firma stawia na wieloletnią współpracę oraz dostosowanie się do potrzeb klientów i światowych trendów na rynku ubezpieczeń i finansów.

Inne wpisy

creativity day MoodMon case study

Innowacyjny system oparty na sztucznej inteligencji wspierający leczenie zaburzeń afektywnych

Wyzwania Na świecie żyje około 280 milionów osób chorujących na ...

Więcej
ROHLIG SUUS Logistics Customer portal Case Study

Java

Pierwszy etap projektu: Budowa Portalu Klienta dla firmy transportowej

Wyzwania Pierwszym etapem projektu realizowanego dla Rohlig Suus było ...

Więcej