Rozmowa rekrutacyjna: jak opowiedzieć o swoich mocnych stronach i największych sukcesach?

Rozmowa rekrutacyjna: jak opowiedzieć o swoich mocnych stronach i największych sukcesach?

Blog post image

Rozmowa rekrutacyjna często opiera się na podobnym schemacie – rekruter zadaje pytania dotyczące naszej zawodowej przeszłości, największych wyzwań czy planów rozwojowych. W pewnym momencie padają jednak dwa, z pozoru proste pytania dotyczące naszych mocnych i słabych stron – w rzeczywistości sprawiające niemałe problemy. Swobodna odpowiedź wymaga od kandydata pewności siebie lub odpowiedniego przygotowania. W tym artykule skupimy się na tym, jak mówić o swoich mocnych stronach oraz w jaki sposób przedstawiać swoje sukcesy.

Dlaczego mówienie o swoich sukcesach jest ważne?

Dla potencjalnego pracodawcy taka informacja jest często kluczowa – dzięki niej dowie się, jaki wkład możemy wnieść w organizację oraz jak prezentujemy się na tle konkurencji. Rekruter zadając to pytanie, jest w stanie łatwo zweryfikować, czy nasza kandydatura odpowiada profilowi pracownika. Sprawdza w ten sposób nie tylko naszą wiedzę oraz doświadczenie, ale również umiejętność komunikowania swoich osiągnięć oraz pewność siebie. Tym bardziej warto przygotować się do tego etapu w rozmowie rekrutacyjnej – ma on bowiem duże znaczenie w postrzeganiu naszej kandydatury nie tylko w aspekcie technicznym – stanowi też test naszych kompetencji miękkich. 

Jak wybrać swoje mocne strony?

Już przed rozpoczęciem procesu rekrutacji warto sporządzić sobie listę mocnych stron oraz największych zawodowych osiągnięć. Taki spis może zawierać zarówno informacje o naszym doświadczeniu, talentach oraz kompetencjach miękkich, jak i wykształceniu czy ścieżce edukacji. Każda z tych rzeczy – mniej lub bardziej powiązana ze stanowiskiem, na które aplikujemy, stanowi fundament tego, kim jesteśmy jako pracownicy oraz wskazuje na wartości, które możemy wnieść do nowej organizacji. Należy więc szukać szerzej niż wyłącznie w obrębie kwalifikacji mogących okazać się przydatnymi na nowym stanowisku. Wykazanie się kreatywnością to klucz do odpowiedniej prezentacji i wywarcia dobrego wrażenia.

Niezwykle istotnym elementem procesu wyboru jest również przygotowanie konkretnych przykładów potwierdzających dany sukces lub zaletę. Dopasowanie realnych dokonań do mocnych stron pomoże nam również w weryfikacji, czy warto o danej rzeczy mówić.

Pamiętajmy – to moment na wykazanie się szczerością i omówienie tych cech, które znajdują swoje pokrycie w rzeczywistości. Jeśli sporządzenie takiej listy sprawia nam wiele problemów, zasięgnijmy porady swoich przyjaciół oraz współpracowników – zewnętrzna perspektywa może okazać się niezwykle pomocna.

Jak opowiedzieć o swoich mocnych stronach?

Kiedy już mamy listę swoich mocny stron oraz sukcesów popartą konkretnymi przykładami, posiłkując się wiedzą dotyczącą firmy oraz stanowiska, wybierzmy te elementy, które najbardziej pasują do naszej roli w organizacji. Zbudujmy wokół swoich osiągnięć krótkie historie – pamiętajmy, że taka opowieść powinna być zwięzła, gdyż wygłaszanie monologu w trakcie spotkania rekrutacyjnego może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Dzięki krótkiej, acz wypełnionej konkretami wypowiedzi, osoba rekrutująca nie straci zainteresowania, doceni również przygotowanie. Atutem będzie wyprzedzenie rozmówcy i wskazanie, w czym konkretnie nasze osiągnięcie lub zaleta mogą pomóc w nowym miejscu zatrudnienia. W ten sposób zaprezentujemy pełen obraz siebie, jako nowego pracownika – odpowiemy na pytanie, posiłkując się realnymi przykładami, a do tego konkretnie zaznaczymy swoją przewagę nad konkurencją.

Ważne jest tu również zachowanie spokoju – zarówno ton wypowiedzi, jak i język ciała nie powinny wskazywać na zdenerwowanie. Ten element jest istotny na każdym etapie rozmowy.

Najczęstsze błędy

  • Brak poparcia omawianych cech faktycznymi sukcesami – jeśli nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnych przykładów na wykorzystanie swojej mocnej strony lub realne przedstawienie osiągnięcia, w oczach rekrutera możemy być niewiarygodni.
  • Niedostateczna pewność siebie – poza budowaniem odpowiedniej narracji wokół omawianych zalet warto pamiętać, że są to takie z nich, które mają odzwierciedlenie
    w świecie rzeczywistym, a więc przedstawiają pewien stan faktyczny. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mówić o nich pewnie – nie mamy powodów, żeby się wahać.
  • Przesadna lub fałszywa skromność – w społeczeństwie pokutuje twierdzenie, że osoby otwarcie mówiące o swoich mocnych stronach są nieskromne. Staramy się więc dyskredytować samych siebie i mówiąc o takich cechach zachowywać przesadną skromność. Nie jest to dobra metoda – spokojna i odpowiednio przygotowana odpowiedź na takie pytanie nie świadczy o naszej arogancji, ale profesjonalnym podejściu.
  • Dobór nieodpowiednich przykładów – w trakcie organizacji swojej wypowiedzi warto myśleć kreatywnie, nie jest jednak wskazane prezentowanie mocnych stron oraz sukcesów niezwiązanych ze stanowiskiem, na jakie aplikujemy. Warto znaleźć złoty środek i opowiedzieć o tych cechach, które faktycznie posiadamy, sprawiają, że wyróżniamy się na tle konkurencji, ale łączą się też z naszym nowym stanowiskiem pracy.

Okiem Specjalistki HR

Krystyna Biernat, Recruitment Team Leader

Pytaniem o mocne strony rekruterzy sprawdzają świadomość wartości rynkowej kandydata. Przygotowując się do rozmowy, warto podzielić to zagadnienie na kategorie dotyczące:

  • wiedzy (np. znajomość języków obcych, certyfikaty)
  • doświadczenia zawodowego (np. analitycznego myślenia, umiejętność zarządzania zespołem)
  • cech charakteru (np. umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, zaangażowanie)

Najlepiej wybrać 2-3 cechy i opowiadać o nich pewnie, aby pokazać naszą wiarygodność, a każdą z wymienionych zalet poprzeć przykładem. Uzasadniając nasze najmocniejsze strony, możemy także przedstawić swój największy sukces, z którego jesteśmy dumni. Pokażmy, że jesteśmy szczerzy oraz autentyczni. Samoświadomość oraz pewność siebie są zawsze pozytywnie odbierane przez rekrutera. 

Related posts

All posts
Blog post image

Kariera

Pierwsze kroki w IT: jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej (wywiad)

Udział w rekrutacji na nowe stanowisko pracy to często proces pełen niewiado...

Read more
Blog post image

Kariera

Od socjologa do programisty, czyli jak przebranżowić się na pracę w IT

Z opublikowanego w sierpniu ubiegłego roku raportu Barometr Rynku Pracy wynika...

Read more
Blog post image

Kariera

IT to nie tylko programowanie! Jakie zawody nietechniczne czekają w branży IT?

Branża IT kojarzy się przede wszystkim z programistami specjalizującymi się...

Read more