Salesforce implementation for the Activation Foundation

Równość szans na rynku pracy dzięki rozwiązaniom IT

Blog post image

Britenet co roku nawiązuje nieodpłatną współpracę z wybraną organizacją pozarządową – zespoły naszych specjalistów mają okazję wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie w rozwijaniu działań podjętych na rzecz społeczeństwa. Jednym z takich projektów była współpraca z Fundacją Aktywizacją, która od 30 lat zajmuje się aktywnym wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w ich rozwoju zawodowym i zwiększaniu szans na rynku pracy.

Przez lata organizacja używała rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, z których równocześnie korzystały poszczególne oddziały wojewódzkie. W sytuacji, gdy Fundacja rozpoczynała współpracę z pracodawcą o zasięgu ogólnopolskim, dochodziło do dużych utrudnień w codziennej pracy, które znacznie komplikowały realizację nawet podstawowych zadań. Natomiast same arkusze nie były rozwiązaniem adekwatnym do rzeczywistych potrzeb organizacji. Rozwój fundacji oraz realizacja coraz ambitniejszych projektów przyczyniły się do konieczności poszukiwania nowych i skuteczniejszych sposobów komunikacji z klientami. Fundacja, we współpracy z zespołem naszych specjalistów, postanowiła wejść na wyższy poziom zarządzania danymi dzięki implementacji systemu Salesforce.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności procesów związanych z ułatwieniem zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowanie na rynku pracy. Organizacja bardzo długo opierała swoje działania na arkuszach kalkulacyjnych, co przedłużało proces gromadzenia danych, a także zwiększało ryzyko wystąpienia błędów. Implementacja systemu Salesforce we wszystkich oddziałach Fundacji umożliwiła szybszy, a także przejrzysty przepływ informacji dotyczących m.in. firm partnerskich oraz działań realizowanych przez organizację.

Wdrożenie rozwiązania Salesforce zajęło 6 miesięcy. Projekt został zaplanowany i podzielony na trzy fazy – analizę, wdrożenie oraz testy akceptacyjne użytkowników wraz ze szkoleniem użytkowników końcowych. Głównymi modułami wchodzącymi w zakres projektu były: modelowanie bazy danych, trzy formy pozyskiwania leadów (e-mail, formularz internetowy, ręczny), automatyczna deduplikacja pracodawców, współdzielenie danych między oddziałami, zarządzanie ofertami pracy, szablon wiadomości e-maili do komunikacji zewnętrznej oraz moduł raportowania wydajności.

Projekt został przeprowadzony metodologią Agile ze spotkaniami projektowymi z przedstawicielami Fundacji, podczas których zespół dążył do pełnego zrozumienia problemów oraz oczekiwań naszego partnera, a następnie skupił się na zoptymalizowaniu zakresu wdrożenia, tak aby implementowane rozwiązanie w pełni odpowiadało potrzebom Fundacji, co finalnie udało się osiągnąć.

Wdrożenie Salesforce przez naszych specjalistów pozwoliło na usprawnienie procesów związanych ze zbieraniem danych. Przedstawiciele Fundacji mogą obecnie korzystać z jednego wygodnego narzędzia, umożliwiającego m.in. tworzenie łatwych w obsłudze baz pracodawców. Nowe rozwiązanie niesie ze sobą również poprawę jakości komunikacji wewnętrznej oraz optymalizację codziennych operacji. Wszystko to przekłada się na podejmowanie efektywniejszych działań w dążeniu do spełnienia misji organizacji – pomaganiu osobom doświadczających wykluczenia zawodowego.

Zaimplementowanie rozwiązania było szczególnym powodem do radości. Oznaczało to realny wpływ na skuteczność codziennych zadań organizacji, której głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. – wspomina Mateusz Kotnowski, Dyrektor Pionu Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja.

Pomimo obecnych stereotypów społecznych dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, Fundacja Aktywizacja podejmuje wysiłki dążące do likwidacji barier i wspieraniu równych szans zawodowych. Natomiast wsparcie Britenet pomogło uczynić tę misję znacznie łatwiejszą.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Zobacz film podsumowujący współpracę z Fundacją Aktywizacja.