Rady jak budować udaną współpracę z partnerem nearshoringowym

Rady jak budować udaną współpracę z partnerem nearshoringowym

Blog post image

Znalezienie odpowiedniego partnera do współpracy nearshoringowej to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Kolejnym ważnym etapem jest odpowiednie przygotowanie się do wspólnej pracy nad projektem, w taki sposób, aby osiągnąć jak najbardziej zadowalające rezultaty. Rozpoczęcie współpracy nearshoringowej z nowym partnerem może rodzić początkowo pewne obawy oraz pytania. W tej sytuacji warto pamiętać o kilku podstawowych aspektach, które pozwolą nam nawiązać i utrzymać sprawną komunikację. Oto kilka rad jak budować udaną współpracę z partnerem nearshoringowym.

Partner nearshoringowy i jego znaczenie

We współpracy nearshoringowej kryje się ogromny potencjał. Jednak aby w pełni z niego korzystać, koniecznie powinniśmy pamiętać o kilku istotnych aspektach związanych z kształtowaniem relacji z naszym partnerem. Jednym z najważniejszych założeń jest odpowiednie określenie naszych relacji. W momencie rozpoczęcia współpracy zyskujemy PARTNERA. Powinniśmy mieć te same cele i dążyć do nich jak najlepszą możliwą drogą.

Firmy nastawione na outsourcing poszukują przede wszystkim partnerów, z którymi będą mogli wspólnie dążyć do efektywnej realizacji zadania. Takie podejście pozwala na konfrontacje oczekiwań z doświadczeniem specjalistów, co przełoży się na efekt końcowy. W tym modelu współpracy obie strony będą mogły w pełni skorzystać ze swoich możliwości, a kooperacja w naturalny sposób będzie zmierzała do odnajdywania najlepszych możliwych rozwiązań. Traktowanie swojego partnera jak równoważnego członka projektu, a nie podwykonawcy zwiększy jego zaangażowanie, a tym samym wpłynie na efektywność naszej komunikacji.

Technologia i bliskość kulturowa

Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do udanej współpracy jest wybór partnera dysponującego działami technologicznymi, które są w stanie odpowiedzieć zarówno na potrzeby klienta, jak i na nasze. Bardzo ważne jest, aby odróżnić firmy outsourcingowe, będące tzw. kontraktorniami, od firm z rozbudowanymi działami IT, strukturami oraz ekspertami na pokładzie. Oczywiście możemy zminimalizować koszty outsourcingu, sięgając po zwykłą firmę wynajmującą programistów, należy jednak być świadomym, czego możemy spodziewać się po takiej formie współpracy. Kompleksowi partnerzy outsourcingowi pomogą Twojej firmie przejść przez trudne zmiany i wdrożenia, a także podniosą jakość Twoich produktów. Warto również podkreślić, że coraz więcej firm decyduje się na zastąpienie offshoringu usługami nearshoringowymi. Strategia ta zapewnia im bowiem lepszy dostęp do inżynierów, ogranicza problemy z podróżami służbowymi oraz pozwala na pracę w tych samych strefach czasowych, natomiast bliskość kulturowa bardzo pomaga w codziennej współpracy.

Jasne potrzeby, cele i role usług

Kolejnym ważnym aspektem ułatwiającym budowanie udanej współpracy z partnerem nearshoringowym jest przedstawienie jasnych potrzeb oraz celów już na samym początku współpracy. Warto przy tym pamiętać, że prezentowanie oczekiwań nie powinno ograniczać się jedynie do finalnego produktu, ale może dotyczyć także formy i przebiegu komunikacji, typu relacji, gotowości do rozwiązywania problemów i otwartości na sugestie, zmiany oraz nieszablonowe rozwiązania. Zakomunikowanie partnerowi jasnych i konkretnych potrzeb znacząco ułatwi dostosowanie się do stylu pracy oraz wymagań nowego projektu.

Dostępność i komunikacja w kontaktach z partnerem nearshoringowym

Kolejnym ważnym elementem budowania udanej współpracy nearshoringowej jest przejrzysta komunikacja. Jest ona kluczowa podczas wszystkich etapów nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji – od momentu wyboru atrakcyjnego partnera, przez informowanie o potrzebach i szybkie reagowanie na problemy, po budowanie zaufania i długotrwałej współpracy. Komunikacja jest na tyle istotnym aspektem kooperacji, że warto pamiętać o zachowaniu przejrzystości nawet na tych najbardziej oczywistych płaszczyznach. Istotny jest między innymi:

  • wybór odpowiedniego języka do projektu – jest to szczególnie ważna decyzja we współpracy nearshoringowej, powinniśmy wybrać język, który zapewni obu stronom swobodną i skuteczną komunikację,
  • określenie kanału i częstotliwości komunikacji – wyznaczenie cyklicznych spotkań oraz regularne informowanie o postępach pracy czy zmianach oczekiwań znacznie ułatwi utrzymanie kontroli nad projektem,
  • określenie sieci kontaktów – twój partner musi wiedzieć, z kim powinien się komunikować w przypadku pytań, mniejszych lub większych problemów, czy dodatkowych konsultacji.

Bądź „przejrzystą osobą” – otwartość i szczerość

Należy pamiętać, że jednym z gwarantów przejrzystej i skutecznej komunikacji jest szczerość oraz otwartość. Rozpoczynając współpracę nearshoringową, liczymy na to, że będziemy informowani na bieżąco o wszystkich problemach, niedogodnościach oraz nowych możliwościach, które z całą pewnością pojawią się w trakcie realizacji projektu. Odpowiednio dobrany partner będzie dzielił się z nami wszystkimi istotnymi informacjami – zasugeruje inne rozwiązania, podzieli się wiedzą, a nawet zdecyduje się na krytyczne uwagi.  Dlatego my także powinniśmy zaoferować naszemu partnerowi szczerość oraz zapewnić go o swojej otwartości na wszelkie sugestie i propozycje. W ten sposób nasze działania będą sprawnie zmierzały do zadowalającego finału, natomiast po drodze unikniemy rozczarowań czy nieprzyjemnych niespodzianek.

Elastyczność – bądź otwarty na sugestie i zmiany

Nasze ambitne cele oraz plany nie zawsze są w stanie przetrwać zderzenie z rzeczywistością. Dodatkowo świeże spojrzenie oraz doświadczenie naszego partnera mogą znacząco wpłynąć na kształt naszego projektu. Poza tym warto pamiętać, że w drodze do realizacji celu czekają na nas liczne przeszkody i problemy, których ominięcie lub rozwiązanie będzie wymagało wprowadzenia dużych zmian. Dlatego też bardzo ważna we współpracy nearshoringowej jest elastyczność. Idealny partner wykorzysta swoją wiedzę oraz doświadczenie, aby przedstawić nam najlepsze rozwiązania pojawiających się problemów lub zasugerować poprawki w projekcie. Często będą to propozycje, które w wyraźny sposób zmienią nasze początkowe wyobrażenie. Warto być przygotowanym na potencjalne zmiany oraz otwartym na sugestie, te bowiem mogą pozytywnie wpłynąć na przeprowadzane procesy.

Zadbaj o dobrą atmosferę w kontaktach z zespołem twojego projektu

Jeżeli zadbaliście o sprawną i przejrzystą komunikację, jesteście otwarci na zmiany i sugestie oraz jasno przedstawiliście swoje potrzeby i cele, możecie być pewni, że współpraca nearshoringowa z nowym partnerem będzie naprawdę udana. Jest jednak jeszcze jeden aspekt, którego nie należy lekceważyć. Dobra atmosfera w kontaktach z zespołem projektu potrafi mieć ogromny wpływ na podejście do zadań oraz efektywność działań. Przyjazna atmosfera w połączeniu z powyższymi wskazówkami pozwoli na łatwiejsze zbudowanie zaufania, podniesie zadowolenie współpracowników oraz pozwoli na osiąganie wysokich wyników. Kooperacja w atrakcyjnych warunkach będzie miała także znaczenie w kształtowaniu przejrzystej komunikacji i zachowaniu otwartości, a co najważniejsze zachęci waszego partnera do poszukiwania i proponowania atrakcyjnych rozwiązań. 

Podsumowanie

Współpraca nearshoringowa niesie ze sobą liczne zalety, a odpowiednio dobrany partner to gwarancja wysokiej jakości usług. Warto jednak pamiętać, że stosując się do powyższych wskazówek, możemy zbudować udane relacje, które ułatwią osiąganie założonych celów. Natomiast rezultaty dobrze zorganizowanej współpracy mogą nawet przekroczyć nasze początkowe oczekiwania.