Outsourcing programistów – elastyczny sposób skalowania zespołu IT

Outsourcing programistów – elastyczny sposób skalowania zespołu IT

Blog post image

Brak wewnętrznego zespołu IT lub niewielki team niedysponujący wystarczającymi umiejętnościami, aby zrealizować wymagający projekty? Obie sytuacje mogą stanąć Twojej firmie na drodze do stworzenia potrzebnych rozwiązań IT oraz sprostaniu cyfrowej rewolucji. Idealnym rozwiązaniem może okazać się usługa outsourcingu programistów.

Czym jest outsourcing programistyczny?

Wyobraź sobie, że w trakcie realizacji projektu potrzebujesz wsparcia w postaci dodatkowego programisty specjalizującego się np. w języku JAVA. Oczywiście Twojej firmie zależy na jak najszybszym wykorzystaniu umiejętności wspomnianego eksperta – w przeciwnym wypadku realizacja projektu ponownie przeciągnie się w czasie, co odciągnie uwagę zespołu od realizacji innych zadań. Pewnym rozwiązaniem będzie oczywiście rekrutacja nowego pracownika – wiąże się ono jednak z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów oraz poświęceniem cennego czasu. W efekcie jednak budżet firmy zostanie obciążony utrzymaniem kolejnego specjalisty, któremu możemy nie zapewnić ciągłości pracy. Oczywiście dochodzi do tego również kwestia doświadczenia, którego z pewnością będziemy oczekiwali po zatrudnionym programiście – a to dodatkowo utrudni i przedłuży proces rekrutacji. Idealnym rozwiązaniem takiej sytuacji będzie outsourcing programisty.

Outsourcing programistów to jedna z najprostszych usług w ramach współpracy outsourcingowej, która zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców – co możemy łatwo zaobserwować m.in. na rynku DACH, gdzie niemieckie firmy dostrzegają potencjał polskich programistów oraz wyrażają rosnące zainteresowanie współpracą z polskimi dostawcami IT. O czym więcej pisaliśmy w artykule: Dlaczego Niemcy powinni współpracować z polskimi firmami w zakresie outsourcingu IT? 

W modelu tym firma decyduje się na rozszerzenie istniejącego już wewnętrznego zespołu IT o dodatkowych programistów – pracujących zazwyczaj zdalnie. Rozwiązanie to pozwala w łatwy i szybki sposób uzupełnić zespół w wiedzę i umiejętności potrzebne do zakończenia z sukcesem realizowanego projektu lub jednego z jego etapów. Jednocześnie usługa ta nie naraża firmy na opóźnienie czy dodatkowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu rekrutacji i utrzymaniem stałego pracownika. Outsourcing programistów daje przedsiębiorstwom możliwość szybkiej reakcji na zmienne wymagania projektowe oraz elastycznego podejścia do wykonywanych zadań. Taki model współpracy stanowi sprawdzony sposób na dostarczenie wysokiej jakości rozwiązania IT zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Outsourcing programistów – kiedy warto się na niego zdecydować?

Istnieje wiele okoliczności, w których powyższa usługa będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Warto jednak pamiętać, że zanim postanowimy skorzystać ze wspomnianego modelu współpracy, należy dokładnie przeanalizować swoją obecną sytuację, aby mieć pewność, że outsourcing specjalisty jest odpowiednim rozwiązaniem dla naszych potrzeb.

Kiedy outsourcing specjalistów jest atrakcyjnym rozwiązaniem?

  • Brakuje nam czasu na prace developerskie – prowadzone projekty wymagają szybkich reakcji oraz elastycznego podejścia. Poszukiwanie na rynku odpowiedniego kandydata oraz zapewnienie mu kolejnych zadań będzie się wiązało z dodatkowymi wydatkami i nie przyczyni się do przyspieszenia zakończenia prac nad projektem.
  • Twój zespół nie dysponuje wystarczającym doświadczeniem w danej technologii – stworzenie wewnętrznego teamu specjalistów, który w wystarczającym stopniu sprosta wszystkim wdrożeniom to marzenie niejednego przedsiębiorstwa. Jednocześnie to kosztowna inwestycja, która w wielu przypadkach jest zupełnie nieopłacalna.
  • Kwestie finansowe – współpraca outsourcingowa może okazać się korzystna finansowo nie tylko w przypadku konkretnych wdrożeń i krótkotrwałych projektów. Firmy outsourcingowe często stawiają na budowanie długotrwałych relacji z klientem – co w perspektywie czasu może okazać się atrakcyjnym i korzystnym rozwiązaniem.

Ile kosztuje outsourcing programistyczny?

Outsourcing programistów w wielu przypadkach jest rozwiązaniem niezwykle atrakcyjnym finansowo. Przejrzysty model rozliczenia pracy projektowej w znaczny sposób ułatwia kontrolę wydatków, a dużym plusem rozwiązania jest fakt, że wynajmując eksperta na potrzeby projektu, nie obciążamy firmowego budżetu dodatkowymi wydatkami. Nie musimy przejmować się m.in. kosztami rekrutacji, zagospodarowaniem przestrzeni biurowej czy narzędzi i sprzętu niezbędnych nowemu pracownikowi. Decydując się na outsourcing programistyczny, płacimy jedynie za godziny pracy programisty – te koszty są natomiast uzależnione od wielu czynników, takich jak m.in. doświadczenie wybranego specjalisty, popularność wymaganej technologii, daty startu i zakończenia projektu czy niezbędnej ilości godzin pracy.

Analizując dokładnie powyższe czynniki, możemy dążyć do negocjacji stawki z naszym partnerem outsourcingowym i ustalenia ile kosztuje outsourcing dla danego projektu. Ze względu na ilość kluczowych elementów wpływających na charakterystykę projektu trudno jednak jasno określić ile wynosi średnia stawka programisty w outsourcingu. Stawka doświadczonego developera mającego na koncie pracę w kilku projektach komercyjnych będzie się znacznie różniła od stawki developera, który w tym samym czasie, związany był z tylko z jednym projektem. Z pewnością przy decyzji na temat wynajęcia programistów nie należy kierować się statystykami i przykładowymi danymi – każdy projekt IT wymaga bowiem indywidualnego podejścia.

Korzyści dla firmy z outsourcingu programistów

Według badań opublikowanych w 2020 przez Harvard Business Review aż 63% przedsiębiorców woli korzystać z usług outsourcingowych niż zlecać zadania wewnętrznemu zespołowi IT – tłumacząc to przede wszystkim potrzebami i celami biznesowymi. Z przedstawionych wyników można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek – wybór outsourcingu to atrakcyjne rozwiązanie, które musi nieść ze sobą wiele korzyści. Poza wspomnianymi wyżej oszczędnościami oraz łatwiejszą kontrolą nad budżetem istnieje jeszcze kilka istotnych zalet, o których warto wspomnieć.

  • Wysoka dostępność – to po stronie naszego partnera outsourcingowego leży odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości pracy programistów, dlatego też w trakcie realizacji pilnego projektu nie musimy przejmować się ewentualnym urlopem lub wypowiedzeniem złożonym przez naszego programistę.
  • Specjalizacja – korzystanie z outsourcingu programistów umożliwia nam dostęp do ekspertów specjalizujących się konkretnymi technologiami, takimi jak np. JAVA czy Python, których znalezienie na rynku może być czasem bardzo trudne, a nawet niemożliwe w konkretnym czasie.
  • Skalowalność – dzięki outsourcingowi programistycznemu możemy w bardzo krótkim czasie znacząco wzmocnić nasz zespół dokładnie w taki sposób, aby bez problemu ukończył realizowany właśnie projekt.
  • Łatwiejsza priorytetyzacja zadań – dzięki wsparciu w postaci wiedzy i doświadczenia zewnętrznych programistów mamy pełną kontrolę nad przebiegiem projektu, a jednocześnie możemy skupić swoją uwagę na efektywnym realizowaniu innych kluczowych zadań firmy.
  • Duża elastyczność – możliwości sprawnego zwiększenia i zmniejszania wielkości zespołu programistów pozwala na szybsze i łatwiejsze dostosowanie się do sytuacji projektowej bez ponoszenia ryzyka opóźnień czy realizacji projektu kosztem jakości.
  • Dostosowanie do zmian na rynku – wspomniana elastyczność to również swoboda dopasowania się do stałych zmian zachodzących na rynku oraz nowych potrzeb klientów.

Jak skalować zespół IT, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty

Jednym z najlepszych sposobów na skuteczne zoptymalizowanie realizacji projektu jest outsourcing IT całego zespołu programistów. Takie rozwiązanie pozwala firmie na skupieniu wszystkich wewnętrznych środków na realizacji podstawowych celów biznesowych. Natomiast nasz projekt IT znajdzie się w odpowiednich rękach – wynajęty i zgrany zespół będzie mógł niemal od razu przejść do działania, wykorzystując swoją eksperckość do tworzenia lub rozbudowywania określonych systemów zgodnie z określonymi kryteriami. Firma, wybierając odpowiedniego partnera outsourcingowego, może powierzyć mu niemal całą kontrolę nad przeprowadzeniem procesu – to nasz partner zajmie się monitorowaniem zaangażowania specjalistów, utrzymaniem niskiej rotacji oraz płynnym przekazywaniem wiedzy. Co więcej, zaufany partner nie tylko wydeleguje zespół do wykonania zadania, ale zaangażuje się w cały proces, aby możliwie zmaksymalizować korzyści oraz oferować rozwiązanie i narzędzia, które nie były brane pod uwagę w początkowym projekcie, a także wskaże aspekty w systemach IT, które można poprawić.

Jak wybrać partnera do outsourcingu programistów?

Wybór atrakcyjnego i rzetelnego partnera outsourcingowego nie jest wcale tak trudny jak może się wydawać: o czym pisaliśmy w naszym artykule. Zanim zaczniemy poszukiwania, powinniśmy ocenić naszą sytuację oraz zdefiniować potrzeby, a także określić dostępny budżet. Gdy już podejmiemy decyzje na temat outsourcingu programistów, warto w pierwszej kolejności stworzyć listę potencjalnych kandydatów – a w tym mogą nam pomóc m.in. popularne agregatory ocen i recenzji, zestawienia przygotowywane przez portale biznesowe, a nawet konferencje branżowe. Poszukiwania najlepiej rozpocząć od platform takich jak Clutch, gdzie każdego miesiąca setki tysięcy dostawców i klientów wystawiają oceny oraz zostawiają opinie na temat swoich partnerów outsourcingowych i efektywności zrealizowanych projektów. Po zawężeniu listy kandydatów powinniśmy się skupić na kolejnych istotnych aspektach – kompleksowości oferty, portfolio zrealizowanych projektów, a także poziomowi bezpieczeństwa współpracy.