Zwiększ wydajność dzięki Sales Cloud

Zwiększ wydajność dzięki Sales Cloud

Blog post image

Dział sprzedaży to krwiobieg każdego przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest zapewnienie stałego dopływu klientów do firmy. Dlatego bardzo ważne jest dostarczenie sprzedawcom narzędzi, które pomogą im w pozyskaniu i utrzymaniu relacji z kontrahentami. Jednym z nich może stać się platforma Salesforce.

Historycznie ta platforma została stworzona do automatyzacji procesów sprzedażowych. Z czasem produkt ewoluował do narzędzia, które może stać się centrum operacyjnym każdego działu firmy. W tym artykule opiszę możliwości produktu Sales Cloud oraz tego, w jaki sposób może on wesprzeć sprzedawcę w jego codziennych obowiązkach. 

Pierwsze pozyskanie klienta 

Każda sprzedaż zaczyna się od pozyskania potencjalnego klienta. W Salesforce nazywamy go leadem sprzedażowym. Źródłem leada może być sprzedawca, formularz na stronie internetowej lub kampania marketingowa. Dzięki zaawansowanym mechanizmom przypisań lead automatycznie zostaje przydzielony do odpowiedniego sprzedawcy lub zespołu sprzedażowego. Osoba obsługująca przyszłego klienta widzi z poziomu aplikacji wszystkie kroki, które musi podjąć, aby wykonać konwersję. Po udanej kwalifikacji lead może być natychmiastowo przekonwertowany do klienta i szansy sprzedażowej, nazywanej Opportunity. Mechanizm konwersji pozwala na bardzo łatwe raportowanie. Jest ono podstawą do wykazania skuteczności oraz potwierdzenia ogólnej kondycji zespołu sprzedażowego. Podczas konwersji system automatycznie przeszuka bazę aktualnych klientów w celu uniknięcia zdublowania rekordu oraz automatycznie powiadomi inne zainteresowane osoby o powstałej szansie.  

Opportunity, czyli szansa sprzedażowa

Pozyskanie leada powinno zakończyć się stworzeniem szansy sprzedażowej nazywanej przez Salesforce Opportunity. Jest to serce każdego procesu sprzedaży i centrum dowodzenia. Dzięki niemu uzyskujemy dostęp do wszystkich kluczowych informacji na temat przebiegu sprzedaży oraz o następnych krokach, które należy podjąć.

Możliwości dostosowania modułu do modelu sprzedażowego firmy są praktycznie nieograniczone. W ramach platformy dostępne są takie funkcjonalności jak tworzenie zespołów sprzedażowych, zarządzanie katalogami produktowymi i samymi produktami, tworzenie zadań, kontraktów, zamówień i generowanie faktur. 

Salesforce posiada wbudowany mechanizm akceptacji, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób można zautomatyzować wszelkie procesy wymagające zatwierdzenia przez  przełożonego jak na przykład przyznanie zniżki na produkty.  

W przypadku bardzo skomplikowanego modelu sprzedażowego można rozszerzyć platformę o produkt CPQ (Configure Price Quote), który zawiera bardzo rozbudowane moduły z zakresu konfiguracji produktów, cenników oraz generowania faktur. 

Automatyzacja w służbie sprzedaży

Salesforce jest platformą, która pozwala na szeroko zakrojoną automatyzację procesów biznesowych. Dzięki dostępnym narzędziom można zoptymalizować pracę  sprzedawcy poprzez powierzenie platformie wykonywania powtarzalnych zadań. W efekcie zespół może skupić całą swoją uwagę na kliencie, zamiast poświęcać czas na wykonywanie rutynowych czynności w  systemie. 

Dobrym przykładem automatyzacji jest tworzenie przypomnień dla sprzedawców o kolejnych zadaniach do wykonania, przykładowo  umówienia się na spotkanie z klientem. Innym bardzo prostym rozwiązaniem może być automatyczne wysłanie wiadomości e-mail do klienta z ankietą badania satysfakcji po zakończonej sprzedaży. 

Automatyzacja nie kończy się jednak na tworzeniu zadań i wysyłaniu wiadomości e-mail. Można stworzyć moduły, które automatycznie będą wykonywać skomplikowane operacje biznesowe. 

Aplikacja mobilna i kolaboracja

Decydując się na korzystanie z platformy Salesforce, każdy z użytkowników dostaje dostęp do aplikacji mobilnej, która pozwala sprzedawcy na wszytko to, co jest dostępne z poziomu portalu internetowego. Dzięki możliwości konfiguracji może ona być łatwo zoptymalizowana pod kątem konkretnych potrzeb zespołu sprzedażowego, który może jeszcze szybciej wykonać swoje zadania w systemie. Dodatkowo aplikacja działa w trybie offline, a wszystkie wykonane przez sprzedawcę operacje są rejestrowane i automatycznie synchronizowane w momencie uzyskania dostępu do Internetu. 

Innym ważnym elementem platformy są możliwości kolaboracji z wykorzystaniem produktu, który nazywa się Chatter. Użytkownicy systemu otrzymują narzędzie, dzięki któremu mogą w łatwy sposób komunikować się z innymi członkami firmy poprzez tworzenie postów, adnotacji, współdzielenie plików, a cały ten proces jest osadzony w określonym kontekście i na platformie Salesforce. 

Partnerzy i ich portal

Użycie Salesforce nie musi ograniczać się wyłącznie do wsparcia wewnętrznych pracowników firmy. Jeżeli przedsiębiorstwo buduje swoją sieć sprzedażową poprzez współpracę z partnerami, doskonały kanał komunikacyjny dostarczy Partner Portal. Jest to serwis internetowy, do którego dostęp mają wybrani partnerzy i  mogą zgłaszać w nim leady, tworzyć szanse sprzedażowe i profile klientów. Korzystając z rozwiązania działającego na platformie Salesforce, zespół sprzedażowy ma także dostęp do tych danych z poziomu aplikacji sprzedażowej. Umożliwia ona rozszerzenie możliwości raportowania skuteczności partnerów poprzez analizę wygenerowanych profili klientów w czasie rzeczywistym.

Najważniejsza cecha

Każdy dostępny produkt klasy CRM ma wady i zalety. Natomiast Salesforce jako platforma wychodzi poza dział sprzedaży, integrując pracę sprzedawców z zespołem utrzymania i marketingu oraz partnerami firmy, pozwalając na szybsze i skuteczniejsze dotarcie do klienta z ofertą, której potrzebuje.

Britenet i jego rola

Wierzymy, że sukces nasz i naszych klientów idą w parze. Jako firma dostarczamy kompleksowe usługi z zakresu budowy i wdrażania rozwiązań na platformie Salesforce. Dzięki zdobytej wiedzy i bogatemu doświadczeniu pomagamy naszym klientom w uzyskaniu możliwie jak największych zysków z inwestycji w nowe rozwiązania. 

Nasz zespół zajmuje się implementacją rozwiązań na platformie Salesforce od 9 lat. Nasze doświadczenie obejmuje nie tylko rozwiązania w ramach produktu Sales Cloud, ale też Community Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Pardot, CPQ i Field Service Lightning. Potrafimy maksymalnie wykorzystać możliwości platformy, a w razie potrzeby jesteśmy w stanie rozszerzyć ją o zewnętrzne systemy wspierające rozwiązanie Salesforce. Świadczymy nasze usługi klientom z każdej części świata. Aktualnie pracujemy nie tylko z firmami z Polski, ale też z Europy Zachodniej, Afryki Południowej oraz Stanów Zjednoczonych.