Zapotrzebowanie na usługi outsourcingu IT na rynku europejskim

Zapotrzebowanie na usługi outsourcingu IT na rynku europejskim

Blog post image

Ostatnie dwa lata były trudnym okresem, który stawiał nas przed wymagającymi próbami. Jednocześnie czas ten uświadomił nam, jak bardzo odległość przestała mieć znaczenie w kontekście pracy – zwłaszcza w branży informatycznej. Miało to oczywiście swój wpływ na znaczenie usług outsourcingu IT na rynku europejskim.

Sytuacja w na rynku europejskim

Obserwacja obecnej sytuacji usług outsourcingu IT na rynku europejskim ukaże czujnym oczom pewne obiecujące trendy – zwłaszcza w obszarach takich jak AI i Big Data. Przyspieszenie cyfrowej transformacji, które nastąpiło na skutek pandemii, wymusiło również akcelerację innych istniejących trendów. Zwłaszcza w sferze rozwoju aplikacji mobilnych oraz opartych na chmurze, internet of things (IoT), a także machine learning. Z kolei niedobór wykwalifikowanych pracowników i zwiększone zapotrzebowanie na dostawców specjalistycznych usług dopełnia potencjał nowych możliwości, które powstały na rynku europejskim. Obserwujemy ten trend zwłaszcza w Niemczech, gdzie pandemia pokazała firmom, jak wiele jest możliwe dzięki pracy zdalnej i outsourcingowi.

Wpływ Covid na europejski rynek IT

W Europie występuje znaczny niedobór umiejętności w zakresie IT. Ponad połowa firm europejskich, które prowadziły proces rekrutacji specjalistów IT, miała trudności z obsadzeniem wakatów. Pandemia COVID-19 tylko zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistów IT, co widoczne jest zwłaszcza w europejskich ogłoszeniach o pracę. W pierwszym kwartale 2021 r. oferty pracy na stanowiska techniczne stanowiły około 13% wszystkich ogłoszeń o pracę w Europie. Jest to wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2020. Sytuacja ta tworzy interesujące możliwości dla dostawców usług outsourcingu IT, jednak niedobory umiejętności sprawiają, że nawet duże firmy znane ze swej pozycji mają trudności z zapewnieniem specjalistów, o konkretnym profilu umiejętności. 

Nie tylko brakuje nowych specjalistów, ale także stale rozwijające się środowisko IT wymaga od pracowników posiadania i rozwijania różnych zestawów umiejętności. Co więcej, europejscy nabywcy z branży IT poszukują osób dysponujących zarówno kompetencjami twardymi, jak i miękkimi. Dostrzegalny niedobór umiejętności w europejskim sektorze IT jest spowodowany głównie spadkiem liczby absolwentów informatyki oraz szybkim rozwojem IT, który spowodował niedopasowanie dostępnych umiejętności do tych obecnie wymaganych. Braki specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami występują we wszystkich strefach sektora IT. Szczególnie dostrzegalny jest jednak brak architektów IT, programistów i specjalistów w zakresie big data, obliczeń mobilnych i przetwarzania w chmurze.

Główny motywator outsourcingowania usług – jakość czy redukcja kosztów?

Wysokość kosztów jest jednym z najważniejszych kryterium podczas podejmowania decyzji o tym, kto powinien zostać naszym partnerem nearshoringowym. Nadal jednak największe znaczenie ma wartość oferowanej usługi – szczególnie jeżeli wdrożone rozwiązanie czy produkt cyfrowy ma zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku lub zautomatyzować nasze kluczowe procesy biznesowe. Firmy mające doświadczenie z outsourcingiem usług zwracają większą uwagę na jakość produktu, rozumiejąc, że redukcja kosztów może prowadzić w ślepą uliczkę. Początkowo niższe koszty usługi mogą wyglądać atrakcyjnie – pozwolą bowiem na łatwiejsze zarządzanie budżetem – jednak „najtańsza opcja” w szerszej perspektywie może oznaczać kolejne wydatki lub zupełnie nieefektywne wdrożenie.

Według badań przeprowadzonych przez GSA (Global Sourcing Association) od 2020 firmy decydujące się na outsourcing oraz sami dostawcy IT coraz częściej będą koncentrowali się na wynikach i jakości usług, a nie na ich cenie. Dla firm poszukujących współpracy outsourcingowej ważne staje się nie tyle zlecanie wykonania projektu firmie zewnętrznej, ile budowanie długotrwałej relacji z partnerem rozumiejącym potrzeby firmy. Przemyślany wybór oraz współpraca ze sprawdzonym dostawcą IT gwarantują wysoką jakość usług, wypracowaną komunikację, dostęp do szerokiej wiedzy technicznej i doświadczenia ekspertów. Wieloletnie relacje i realizowanie projektów z pewnym dostawcą to także szansa na rzeczywistą redukcję kosztów, bez obawy o utratę samej jakości.

Najbardziej pożądane umiejętności na rynku IT

Według badań i analiz przeprowadzonych przez Global Knowlegde – światowego lidera w dziedzinie szkoleń informatycznych i technologicznych – najbardziej pożądanymi umiejętnościami na rynku IT w ostatnich latach są te z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. W dużej mierze jest to spowodowane zmianami w systemie pracy, jakie na firmach wymusiła pandemia. Nie bez znaczenia jest również stale wzrastająca popularność usług outsourcingowych oraz coraz bardziej kreatywne działania cyberprzestępców.

Na liście najbardziej pożądanych umiejętności na rynku IT w latach 2020 i 2021 na najwyższych miejscach znajdowały się także umiejętności związane z przetwarzaniem w chmurze – w ostatnich latach rozwiązania chmurowe stały się jednym z kluczowych czynników umożliwiających wzrost przychodów dzięki wykorzystaniu AI czy IoT, a także miały duży wpływ na analitykę danych, zarządzanie projektami oraz wspomniane bezpieczeństwo cybernetyczne. Równie pożądanymi specjalistami na rynku IT są osoby dysponujące kompetencjami z zakresu analityki danych i data science oraz algorytmów sztucznej inteligencji i machine learning. Na rynku poszukiwani są także specjaliści od rozwoju oprogramowania.

Europejskie firmy stają się bardziej otwarte na offshoring

Niedobór specjalistów na rynku oraz zmiany wywołane pandemią nadal zmuszają wiele firm do dostosowywania się do nowych warunków. Doskonałym przykładem jest tu rynek niemiecki.  Niemcy stanowią największą gospodarkę w Europie, a połączone rynki ITO w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) zyskały pewną pozycję drugiego największego regionu ITO na kontynencie. Jednocześnie niemieckie firmy jeszcze do niedawna były mocno zdystansowane wobec współpracy outsourcingowej – były one zdecydowanie mniej otwarte na współpracę outsourcingową oraz offshoringową niż np. firmy z Wielkiej Brytanii. 

Podejście to jednak w ciągu ostatnich lat zaczęło się zmieniać, zapowiadając nowy trend. Wskutek wybuchu pandemii niemieckie firmy powoli nabierały doświadczenia w realizacji projektów we współpracy z zewnętrznymi specjalistami IT jednocześnie zdobywając zaufanie do takich rozwiązań. Badania przeprowadzone przez Whitelane Research pokazały, że pośród 450 podpisanych umów outsourcingowych w aż 73% przypadków respondenci zapowiadali, że zdecydują się na taki model współpracy w przyszłości – w takim samym lub nawet większym zakresie. Badania te wskazują także, że projekty zrealizowane w ramach współpracy nearshoringowej odznaczają się wysokim wynikiem jakościowym. Analizując powyższe dane, a także biorąc pod uwagę główne trendy panujące na rynku, możemy śmiało zakładać, że zainteresowanie to z biegiem czasu będzie wzrastało.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu IT w Polsce?

Położenie Polski na mapie Europy sprawia, że jest ona atrakcyjnym kierunkiem do nawiązywania współpracy outsourcingowej. Atrakcyjność polskiego rynku usług programistycznych wynika z kilku aspektów. Obecnie polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w regionie CEE – od 2016 roku polskie PKB zwiększyło swoją wartość z 472,26 mld USD do 595,92 mld USD w ciągu zaledwie czterech lat. Prognozy wskazują, że do 2026 roku PKB wzrośnie nawet do 954,58 mld USD. Potencjał polskiego rynku podkreśla silna obecność kraju na wysokiej pozycji w rankingu Global Services Location Index – corocznej klasyfikacji pozwalającej firmom zrozumieć i porównać czynniki, które wpływają na atrakcyjność lokalizacji dla inwestycji i poszukiwania partnera offshoringowego. Polska, głównie ze względu na swoją atrakcyjność finansową oraz aktywność start-upową, odnotowała w ostatnim roku wzrost aż o 10 punktów w rankingu 

W Polsce dynamicznie rozwija się również sama branża IT, która stanowi 8% całkowitego polskiego PKB, a jej wartość wzrosła z 11,3 mld do 12,8 mld USD w ciągu 3 lat. Na polskim rynku działa już około 50 tysięcy różnej wielkości film programistycznych, które zatrudniają blisko 430 tysięcy osób, natomiast na kierunkach technicznych szkół wyższych każdego roku kształci się około 70 tys. studentów rocznie, dzięki czemu na rynek pracy każdego roku wchodzi od 10 do 15 tys. młodych i wyszkolonych potencjalnych pracowników. Dzięki temu polski rynek IT może pochwalić się największą pulą specjalistów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 

W parze z ilością idzie również jakość. Polscy programiści uważani są bowiem za jednych z najlepszych nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Dowodem są m.in. wysokie miejsce w rankingu przygotowanym przez serwis HackerRang, w którym Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów z najlepszymi developerami na świecie (ustępując miejsca jedynie Rosji i Chinom). Polscy specjaliści zajmują również czołowe miejsca w rankingach dla poszczególnych technologii oraz kategorii – są między innymi najlepszymi specjalistami w technologii Java na świecie oraz plasują się na wysokich miejscach w kategoriach takich jak Algorytmy, Phyton, Shell, Teoria oraz Ruby. We wszystkich przypadkach polscy programiści znajdują się w ścisłej światowej czołówce.

Za wyborem polskich dostawców IT przemawia również duże doświadczenie we współpracy z zagranicznymi klientami, jakie posiadają polskie firmy. Nie bez znaczenia są też takie aspekty jak atrakcyjne położenie geograficzne i bliskość kulturowa dla większości krajów europejskich oraz brak przeszkód językowych w komunikacji – Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu EF English Proficiency Index przygotowanym przez Education First – międzynarodową firmę edukacyjną.

Więcej powodów, dla których warto współpracować z polskimi dostawcami IT opisujemy w artykule: Dlaczego Niemcy powinni współpracować z polskimi firmami w zakresie outsourcingu IT?

Transformacja cyfrowa a popyt na usługi outsourcingu IT

W dzisiejszych czasach wzmożone wydatki na usługi IT są w zasadzie nieuniknione. Odpowiednie wdrożenia, rozwój istniejących systemów, atrakcyjne produkty cyfrowe dla klientów czy automatyzacja wewnętrznych procesów – wszystko to wpływa na konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku. Firmy są zmuszone do kolejnych inwestycji oraz zwiększania kosztów operacyjnych – w przeciwnym wypadku zostaną w tyle i „wypadną z gry” w walce o klienta. Rozwiązaniem kwestii wzrostu wydatków jest właśnie outsourcing IT. Przekazywanie zadań do zewnętrznego partnera zyskuje na znaczeniu. Odpowiedni model współpracy pozwala nie tylko dokonać szybkiego i optymalnego wdrożenia, ale przeniesie część ryzyka technicznego na dostawcę. Takie rozwiązanie to również dostęp do doświadczonych specjalistów, którzy poza zrealizowaniem powierzonego projektu, mogą wskazać inne aspekty wymagające technicznej modernizacji i od razu zaproponują gotowe rozwiązania – tym samym zapewniając firmie dotrzymanie kroku dynamicznej transformacji cyfrowej.