Wewnętrzne wyzwania – zewnętrzne szanse. Odkrywanie potencjału podczas wdrażania strategii cyfrowej

Wewnętrzne wyzwania – zewnętrzne szanse. Odkrywanie potencjału podczas wdrażania strategii cyfrowej

Blog post image

Transformacja cyfrowa to klucz do rozwiązania wielu problemów dotykających dużych oraz średnich firm dążących do zdobycia pozycji lidera w swoich branżach. Poznaj korzyści płynące ze skutecznie przeprowadzonej cyfryzacji i dowiedz się m.in. jak zadbać o zrównoważony rozwój, nie rezygnując z zysków i innowacyjności.

Kluczowe wnioski z tego artykułu

  • Automatyzacja procesów pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i bezpieczniejsze inwestycje.
  • Integracja kryteriów ESG poprawia reputację firmy oraz przyciąga znaczących inwestorów.
  • Dobór odpowiednich technologii umożliwia dopasowanie strategii do gwałtownych zmian na rynku.

Skontaktuj się z ekspertami Britenet

Szukasz najlepszej drogi do zrównoważonego rozwoju?

Pierwszy problem: jak uniknąć milionowych strat dzięki automatyzacji procesów?

Firmy pozbawione odpowiednich narzędzi do automatyzacji ryzykują nie tylko utratę konkurencyjności na rynku, ale również wystąpienie kosztownych błędów ludzkich. Rocznie na całym świecie firmy tracą setki miliardów dolarów z powodu błędów, pomyłek oraz przeoczeń, których można uniknąć dzięki właściwemu wsparciu technologicznemu. Brak automatyzacji utrudnia również analizę danych i podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych, co prowadzi do tworzenia nieoptymalnych strategii, a w dalszej perspektywie straty lub zmniejszone zyski.

Rozpocznij transformację cyfrową i zyskaj korzyści z automatyzacji

Transformacja cyfrowa otwiera drogę do wykorzystania pełnego potencjału zaawansowanych rozwiązań IT, takich jak systemy ERP, narzędzia RPA czy algorytmy uczenia maszynowego. Innowacyjne rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb firmy zwiększają efektywność operacyjną, eliminują błędy ludzkie oraz przyśpieszają realizacje rutynowych i powtarzalnych czynności – dzięki czemu Twoi specjaliści mogą skupić się na realizacji bardziej kreatywnych zadań. Optymalizacja procesów pozwala także na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. 

Wewnętrzne wyzwania – zewnętrzne szanse. Odkrywanie potencjału podczas wdrażania strategii cyfrowej. Infografika II

Wdrożenie Robotic Process Automation (RPA) to nie tylko krok w kierunku wydajności, ale także kluczowy element cyfrowej transformacji firmy. Rozwiązania te nie tylko redukują koszty i czas potrzebny na wykonanie rutynowych zadań, ale także pozwalają na kreatywne wykorzystanie zasobów ludzkich w bardziej strategicznych obszarach. Zrozumienie idei RPA otwiera drzwi do nowych możliwości i innowacji w projektowaniu systemów.

Marta Siedlecka – Experience Design & Solutions Manager Marta Siedlecka – Experience Design & Solutions Manager

Drugi problem: czy zrównoważony rozwój ogranicza korzyści płynące z cyfryzacji?

Firmy stawiające na dynamiczny wzrost oraz zdecydowane wzmocnienie pozycji na rynku międzynarodowym powinny wybrać ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Zlekceważenie współczesnych standardów oznacza utratę reputacji, problemy z pozyskaniem kapitału czy atrakcyjnych klientów, a w niektórych przypadkach również zwiększone ryzyko operacyjne. Brak zaangażowania w ESG zmniejsza odporność biznesu na kosztowne kryzysy oraz ogranicza potencjał innowacyjny. Raportowanie w ramach ESG mogą ułatwić m.in. zaawansowane narzędzia analityczne i platformy do raportowania, które poprawią przejrzystość i zgodność działań firmy z regulacjami. Wybór właściwych technologii, to także lepsza i łatwiejsza integracja danych z różnych źródeł, która zwiększy dokładność i wiarygodność raportów ESG.

Czy zrównoważony rozwój to rzeczywiste korzyści dla firmy? TAK!

Strategia zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim wybór technologii o niskim wpływie na środowisko, które pozwalają na optymalizacje wykorzystania zasobów. Jednym z takich rozwiązań jest cloud computing. Oferuje on wysoką skalowalność oraz szybkie dostosowanie zasobów IT do bieżących potrzeb. Dodatkowo zmniejsza koszta utrzymania oraz rozwoju wewnętrznej infrastruktury IT, a przede wszystkim tworzy środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań – w tym algorytmów AI i Machine Learning, IoT czy Big Data.  

Wewnętrzne wyzwania – zewnętrzne szanse. Odkrywanie potencjału podczas wdrażania strategii cyfrowej Infografika I

Zajrzyj do naszego poprzedniego artykułu i odkryj skuteczne sposoby na pokonywanie wewnętrznych przeszkód podczas wdrażania cyfrowej strategii biznesowej

Trzeci problem: jak przygotować się do nieustannych zmian i przekształceń rynku nie tracąc przy tym zysków i klientów?

Współczesne firmy muszą funkcjonować w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości i natychmiastowo adaptować się do nowych trendów technologicznych, wyzwań biznesowych, działań konkurencji czy potrzeb klientów. Organizacje bez wsparcia w postaci skalowalnych i elastycznych rozwiązań ryzykują utratę klientów, niski zwrot z inwestycji oraz pogłębiających się dług technologiczny. Jedynie wybór i wdrożenie odpowiednich narzędzi pozwoli na aktywny udział w wyścigu o uwagę i lojalność klienta.

Wybierz wartościowy sojusz – dostosuj się do zmian dzięki wsparciu elastycznego partnera IT

Kompetentny partner biznesowy bierze pod uwagę możliwość dynamicznych zmian na rynku i oferuje elastyczne podejście do projektów, umów oraz współpracy. Natomiast w przypadku kryzysu – wewnętrznego lub zewnętrznego – nie pozostawi firmy samej sobie. Jedną z atrakcyjnych form wsparcia oferowanych przez zaufanego partnera IT jest budowanie aplikacji i rozwiązań w formie mikroserwisów, które ułatwiają skalowalność oraz zwiększają elastyczność systemu. 

W erze cyfrowej transformacji mikrousługi umożliwiają firmom tworzenie modułowych i adaptowalnych systemów. Każda mikrousługa może być rozwijana i wdrażana niezależnie, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany biznesowe. To oddzielenie zwiększa skalowalność i innowacyjność. Niemniej jednak przedsiębiorstwa muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z komunikacją między usługami i spójnością danych. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiedniego partnera IT, który ma doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie budować i zarządzać takimi usługami.

Jan Palmowski – Head of Project Management Office Jan Palmowski – Head of Project Management Office

Wnioski

Biznesom, na drodze do dynamicznego rozwoju z zachowaniem korzystnego bilansu kosztów i zysków staje wiele problemów – w tym niedobór specjalistów i zmieniające się trendy technologiczny czy trudności w optymalnym zarządzaniu budżetem w procesie cyfryzacji. Funkcjonowanie w rzeczywistość VUCA wymaga od firm jeszcze większej elastyczności oraz odporności na kosztowne kryzysy. Odpowiedzią na wiele z tych przeszkód jest współpraca z zaufanym partnerem biznesowych, który wykorzysta wiedzę, aby wesprzeć Twoją firmę w wyborze oraz wdrożeniu optymalnych technologii – otwierając drogę do szybkiego wzrostu i realnych zysków.

Skontaktuj się z ekspertami Britenet

Szukasz najlepszej drogi do zrównoważonego rozwoju?