Transformacja cyfrowa — ESG, wykorzystanie outsourcingu IT w programowaniu dla inwestorów ESG

Transformacja cyfrowa — ESG, wykorzystanie outsourcingu IT w programowaniu dla inwestorów ESG

Blog post image

Nowoczesne technologie towarzyszą nam na każdym kroku. Nieustannie korzystamy z ich zdobyczy i dokonań – bardzo często nie zdając sobie z ich sprawy. Transformacja cyfrowa cały czas trwa i postępuje. Stale w jej ramach wprowadzane są na rynek nowe technologie, dzięki nim następuje usprawnienia procesów. Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę oraz z konieczności „pójścia z duchem czasu”. 

Wielu mogłoby powiedzieć – „Jaka transformacja cyfrowa? Przecież już żyjemy w cyfrowym świecie”. Zgadza się – jednak obecny rozwój technologiczny to dopiero szczyt góry lodowej, to dopiero początek tego, na co będziemy mogli sobie pozwolić za jakiś czas i jak otaczająca nas rzeczywistość będzie wyglądać. O tym, czym jest transformacja cyfrowa, pisaliśmy w naszym artykule: Transformacja cyfrowa – definicja, szanse i zagrożenia.

Co oznacza ESG?

Coraz większą rolę w transformacji cyfrowej zaczyna grać czynnik środowiskowy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje dla planety mają nasze działania. Następuje zmiana kierunku rozwoju strategii firm, jeszcze bardziej rośnie świadomość kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG).

ESG – z języka angielskiego – tzw. ESG issues — Environmental, Social and Governance issues to uwzględnianie w działalności przedsiębiorstw trzech kwestii: środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. ESG ma bardzo dobry wpływ na efektywność operacyjną przedsiębiorstw, na efektywność finansową oraz ogólną wartość.

Outsourcing IT i ESG – czy to dobre połączenie?

ESG niesie ze sobą wiele pozytywnych konsekwencji. Przede wszystkim może pomóc firmom działać w dużo bardziej zrównoważony sposób oraz dużo bardziej odpowiedzialnie społecznie. Branża IT oraz zastosowanie nowoczesnych technologii pomagają lepiej gospodarować zasobami, gromadzić szczegółowe dane, przeprowadzać analizy badające skuteczność i efekty podjętych działań. 

Outsourcing odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ESG

Społeczna odpowiedzialność biznesu, ESG, doskonale wpisuje się w idee outsourcingu, jako zlecania procesów na zewnątrz, do firm, które mają w danym obszarze większe doświadczenie, a w konsekwencji – wykonają zadania dużo szybciej, efektywniej, skuteczniej. Przedsiębiorstwa tego typu posiadają odpowiednie kompetencje, wiedzę, know-how, które pozwalają na wykonywanie zadań lepiej, mniejszymi zasobami, taniej, szybciej, niż gdyby wykonywane to było na miejscu, w firmie. W pełni jest to spójne z założeniami ESG – dbaniem o kwestie środowiskowe, społeczne i o ład korporacyjny.

ESG – korzystny wpływ outsourcingu IT

Jakie są korzyści outsourcingu IT w realizowaniu idei ESG? Jak wykorzystać poszczególne technologie? Jak to wygląda w praktyce? Inwestycja w technologie chmurowe, narzędzia wspierające hybrydowy model pracy lub big data są w stanie przyczynić się np. do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz pozwala na gromadzenie danych ważnych z perspektywy raportowania realizacji celów ESG.

Transformacja cyfrowa a ESG

Transformacja cyfrowa, najprościej rzecz ujmując, to wykorzystanie technologii, aby przekształcić to, co kiedyś było analogowe, w cyfrowe. Dotyczy bardziej sposobu, w jaki technologia zrewolucjonizowała działanie firm. Ma to miejsce dzięki nowym dziedzinom i obszarom IT, jak np. machine learning, rozwiązania chmurowe, zbiory danych.

Uwzględnianie ESG w działalności przedsiębiorstwa oznacza m.in. wzrost wartości rynkowej akcji i atrakcyjności inwestycyjnej spółki, wzrost efektywności operacyjnej i finansowej. Wpływa także na identyfikację nowych nośników wartości, ujednolicenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wprowadza lepsze środowisko pracy, większe zaangażowanie, satysfakcję, lojalność i  wydajność pracowników. W konsekwencji zapewnia łatwiejsze pozyskiwanie pracowników oraz zasobów naturalnych, zmniejszenie kosztów transakcyjnych ze względu na zaufanie kontrahentów, na budowanie reputacji, umocnienie marki i dobrego wizerunku przedsiębiorstwa, wzrost zainteresowania nim, przychylności, zadowolenia i lojalności klientów. 

Transformacja cyfrowa z wykorzystaniem outsourcingu IT

Według danych Ricoh z 2021 roku “Związek między inwestycją w cyfrową transformację a realizacją celów ESG dostrzega zaledwie 34% badanych”. Z drugiej strony te same badania pokazują, że klienci, partnerzy biznesowi i sami pracownicy mają w tym zakresie wysoki poziom świadomości i wysokie oczekiwania wobec korporacji. Transformacja cyfrowa z wykorzystaniem outsourcingu IT okazuje się być jedną z najskuteczniejszych metod w realizowaniu celów ESG.

Podsumowanie

Wyspecjalizowane firmy IT już mają opracowane gotowe rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorstwa są w stanie wdrażać idee zrównoważonego rozwoju w swoich firmach. Czynniki środowiskowe, ład korporacyjny i odpowiedzialność społeczna są obecnie niezmiernie ważne i pożądane. Transformacja cyfrowa to umożliwia, a outsourcing IT daje gotowe rozwiązania, za pomocą których można te idee wdrażać. Warto więc zastanowić się, w jaki sposób połączyć ESG i outsourcing IT, ponieważ ma to wymierne pozytywne skutki dla przedsiębiorstw.