Procareful – innowacyjny model opieki nad osobami starszymi

Procareful – innowacyjny model opieki nad osobami starszymi

Blog post image

Projekt PROCAREFUL – PRO.active CARE F.or U.sers L.ife realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wdraża go włoski Instytut ds. opieki nad osobami starszymi I.S.R.A.A., który jest również koordynatorem projektu, we współpracy z 8 partnerami: z Chorwacji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski i Słowenii, a także z 3 partnerami stowarzyszonymi z Włoch i Słowenii. Czas realizacji projektu to 3 lata.

PROCAREFUL ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu hybrydowych usług opieki domowej, aby wspierać niezależne życie starszych i bezbronnych osób potrzebujących opieki, korzystając z możliwości, jakie oferują technologie cyfrowe w codziennym życiu. Założeniami projektu jest przezwyciężenie istniejącej w miastach i na obszarach wiejskich luki w dostępności i terminowości opieki domowej poprzez rozszerzenie istniejących usług opieki zdrowotnej i społecznej oraz przejście od podejścia reaktywnego do proaktywnego. Aby to osiągnąć, partnerzy pracują nad rozwiązaniem, które łączy opiekę bezpośrednią ze zdalnym i cyfrowym wsparciem opartym na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Wdrożenie modelu jest testowane w pięciu regionach.

‍Więcej informacji można znaleźć na stronie PROCAREFUL: https://www.interreg-central.eu/projects/procareful/.