Codzienne wyzwania Dyrektora IT

Codzienne wyzwania Dyrektora IT

Blog post image

Kim jest dyrektor IT, jaką rolę pełni w organizacji oraz w procesie cyfryzacji firmy i z jakimi wyzwaniami zmaga się w swojej codziennej pracy? Kto może pomóc mu w rozwiązywaniu problemów i kiedy powinien szukać wsparcia w outsourcingu IT? Na te pytania odpowiadamy w serii artykułów Britenet.

Transformacja cyfrowa do 2025 roku

Cyfrowe podejście do rozwoju firmy otwiera drogę do usprawnienia i automatyzacji procesów wewnętrznych, poprawy obsługi klienta oraz zwiększenia zwrotów z inwestycji. Zaawansowane rozwiązania w postaci uczenia maszynowego czy chmury hybrydowej pozwalają podejmować skuteczniejsze decyzje biznesowe oraz szybciej dostosowywać się do poważnych zmian na rynku – a rok 2020 pokazał nam, jak duże znaczenie ma elastyczność i dynamika działania. Nic dziwnego, że coraz więcej firm decyduje się na cyfryzację swoich biznesów. 

Sprawne przeprowadzenie efektywnej transformacji cyfrowej jest obecnie priorytetem dla każdej firmy, która poważnie myśli o utrzymaniu i wzmocnieniu swojej pozycji na rynku. Według Światowego Forum Ekonomicznego transformacja cyfrowa firm ma w najbliższych latach – a dokładnie już do 2025 roku – przynieść wzrost globalnej gospodarki w wysokości ponad 100 bilionów dolarów. Według przewidywań ekspertów w tym czasie przedsiębiorstwa na całym świecie wydadzą około 2,8 bilionów USD na inwestycje związane z procesem cyfryzacji. Potwierdza to kluczową rolę Dyrektorów IT, jaką odgrywają w procesie transformacji przedsiębiorstw.

Rola Dyrektora IT w organizacji

W centrum tego cyfrowego wyścigu przedsiębiorstw Dyrektor IT – dzięki wiedzy technicznej oraz umiejętności planowania i przewidywania poszukuje najskuteczniejszych rozwiązań IT, które będą wspierały rozwój firmy i wykorzystanie jej pełnego potencjału. Dyrektor IT w swojej organizacji pełni rolę technologicznego i innowacyjnego mentora, którego wiedza, doświadczenie oraz instynkt pozwalają obierać optymalną drogę w wymagającym procesie cyfryzacji.

Kieruje on strategią technologiczną, dostosowując firmę do zmian zachodzących na rynku oraz wykorzystuje zaawansowane technologie, aby zadbać o bezpieczeństwo kluczowych zasobów organizacji, jakimi są dane. Dyrektor IT stanowi pomost między dwoma światami – technologią oraz biznesem, umożliwiając firmie osiągnięcie sukcesu w erze cyfrowej. Odgrywa on również istotną rolę w identyfikowaniu oraz wdrażaniu nowych technologii, dzięki którym optymalizują infrastrukturę IT organizacji, a co za tym idzie, zwiększą jej wydajności, skuteczności oraz wpływają na wypracowane zyski.

Co powinno cechować dobrego dyrektora IT? Dobry lider na tym stanowisku to przede wszystkim osoba odważnie patrząca w przyszłość i podejmująca działania, na które inni mogliby się nie odważyć oraz dążąca do wyprzedzenia swoich czasów i stawiania odważnych kroków ku przyszłości – jednocześnie opierając swoje decyzje na solidnych danych, wiedzy oraz skutecznym wyciąganiu wniosków z przeszłości i doświadczeń konkurencji.

Jak wygląda typowy dzień Dyrektora IT?

Typowy dzień z życia dyrektora IT będzie różnił się w zależności m.in. od rodzaju i wielkości organizacji, w której pracuje oraz branży, w jakiej działa jego firma. W każdym jednak przypadku głównym wyzwaniem stojącym przed dyrektorem IT jest znalezienie optymalnego sposobu na wprowadzenie swojej firmy w przyszłość – przy rozsądnym i przemyślanym wyborze innowacyjnych rozwiązań IT.

Wśród głównych zadań Dyrektora IT znajdują się między innymi regularne spotkania z przedstawicielami innych działów firmy mające na celu omówienie oraz zrozumienie bieżących potrzeb technologicznych poszczególnych obszarów organizacji. Oczywiście każdy dział zgłasza potrzeby, które z ich perspektywy będą najważniejsze i wymagały zaspokojenia w pierwszej kolejności. 

Na dyrektorze spoczywa odpowiedzialność za umieszczenie zgłaszanych zapotrzebowań w szerszej perspektywie wydajności całej firmy – analizowanie i priorytetyzowanie potrzeb z uwzględnieniem największych korzyści oraz konfrontowanie ich z budżetem. Kosztowne i czasochłonne zbudowanie i wdrożenie dużego rozwiązania do zarządzania i porządkowania danych w dłuższej perspektywie czasu może okazać się znacznie bardziej opłacalne niż natychmiastowe wzmocnienie działu marketingu narzędziami do automatyzacji kampanii i obsługi klienta – te drugie będą bowiem działały lepiej wzmacniane wysokiej jakości uporządkowanymi danymi.

Tutaj pojawia się kolejne trudne zadanie w codziennym grafiku dyrektora IT – przekonanie zarządu do zasadności realizacji przedstawionych projektów. W tym przypadku wiedza oraz zorientowanie w najnowszych technologiach i trendach cyfrowych nie wystarczy. Konieczna jest również umiejętność mówienia językiem korzyści, który jest najbardziej czytelny dla interesariuszy – oznacza to spójne, klarowne i przekonujące przekazywanie korzyści wynikających z inwestycji, zarówno w perspektywie krótko- jak i długofalowej, w tym poprawy efektywności operacyjnej, zwiększenie konkurencyjności firmy czy optymalizacji kosztów. 

Równie ważne jest umiejętne identyfikowanie i wyważanie ryzyk związanych z danym projektem – i tutaj również konieczne jest wcześniejsze przygotowanie strategii minimalizacji potencjalnych ryzyk poprzez m.in. współpracę z zaufanym i elastycznym partnerem outsourcingowym. Dużą zaletą dyrektora IT będą zdolności komunikacji oraz umiejętność budowania zaufania, które podczas spotkań z zarządem mogą zaważyć na ostatecznym sukcesie rozmów.

Codzienne zadania dyrektora IT obejmują również zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie oraz mentoring pracowników IT. Dyrektor pełni dużą rolę w budowaniu efektywnego zespołu, który będzie w stanie sprostać zmianom na rynku oraz wyzwaniom technologicznym. Wymaga to od niego m.in. znalezienia odpowiednich talentów, a następnie wspierania ich rozwoju i wzmacnianie motywacji oraz dopasowania ich potencjału do struktur zespołu i całej firmy. Jednak złożoność zadań oraz wyzwań, z jakimi każdego dnia zmaga się w dyrektor IT sprawia, że nie zawsze dysponuje wystarczającą ilością czasu, aby starannie zająć się tym procesem. Dodając do tego czas potrzebny na reagowanie na niespodziewane zmiany i problemy, dyrektor IT coraz częściej kieruje swój wzrok w kierunku zewnętrznego partnera IT. 

Skuteczne kierowanie zespołem to również dążenie do współtworzenia korporacyjnej kultury skupiającej się na współpracy, stałym doskonaleniu oraz innowacyjności. Zbudowanie dobrego zespołu pozwoli na oddelegowanie zadań w odpowiedzialne ręce, co umożliwi dyrektorowi IT poświęcenie cennego czasu na większe zadania – m.in. poszukiwanie zaufanego partnera outsourcingowego, kompleksową analizę trendów technologicznych czy strategiczne planowanie rozwoju firmy w szerszej perspektywie.

Więcej na temat największych wyzwań i pułapek czekających na dyrektora IT oraz sposobów na znalezienie odpowiedzialnego partnera biznesowego znajdziecie w naszych kolejnych artykułach.

Podsumowanie

Dyrektor IT każdego dnia mierzy się z licznymi wyzwaniami. Z wieloma z nich nie musi się jednak konfrontować sam – ogromnym wsparciem może okazać się dobry partner IT, który nie tylko wesprze go w wyborze najlepszych rozwiązań cyfrowych w jego firmie, lecz również wesprze przeprowadzenie projektu na każdym etapie jego realizacji, aby zmaksymalizować korzyści dla organizacji i zminimalizować obciążenie budżetu. W Britenet znamy te wyzwania oraz jesteśmy w stanie pomóc na nich zyskać.

Jeśli chcesz, abyśmy opowiedzieli Ci o możliwościach transformacji cyfrowej w Twojej organizacji, skontaktuj się z nami.