Strategiczne zarządzanie IT: 3 pułapki, których należy unikać w Nearshoringu IT

Strategiczne zarządzanie IT: 3 pułapki, których należy unikać w Nearshoringu IT

Blog post image

Outsourcing i nearshoring IT to obecnie kluczowe strategie dla firm, które chcą zwiększyć swoją wydajność operacyjną oraz uzyskać dostęp do najlepszych specjalistów IT. W obu modelach czyhają jednak pułapki, które mogą zagrozić efektywności i powodzeniu kluczowych projektów. Poznaj najpoważniejsze błędy i zagrożenia czekające na duże i średnie firmy oraz dowiedz się, jak skutecznie im przeciwdziałać.

Kluczowe wnioski z tego artykułu

 • Rygorystyczna weryfikacja partnera biznesowego z naciskiem na strategiczne dopasowanie i wspólne wartości pozwoli uniknąć najpoważniejszych pułapek w nearshoringu IT.
 • Solidne kanały komunikacji i programy szkoleń kulturowych zagwarantują płynną współpracę poprzez niwelowanie luk wynikających z różnic językowych i kulturowych.
 • Skuteczne strategie zarządzania relacjami ułatwiają podejmowanie efektywnych decyzji biznesowych i utrzymują spójność w całym projekcie.

Wykorzystaj w pełni potencjał nearshoringu i outsourcingu IT

Skuteczny nearshoring i outsourcing IT wymagają skrupulatnego planowania i jasnego zrozumienia pożądanych rezultatów. Firmy muszą ocenić swoje cele, zakres projektu i kompatybilność partnerów, aby upewnić się, że wybrana strategia jest zgodna z ich szerszymi celami biznesowymi. Takie dopasowanie ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji korzyści i minimalizacji ryzyka związanego z nearshoringiem i outsourcingiem IT.

Nie ucz się na własnych błędach – przygotuj się na ich uniknięcie. Dowiedz się, jak uniknąć najpoważniejszych pułapek związanych z nearshoringiem 

Nearshoring IT oferuje liczne korzyści, ale poruszanie się po jego terenie bez potykania się o typowe pułapki wymaga wnikliwości i strategii. Oto trzy najbardziej powszechne pułapki w nearshoringu IT, wraz z praktycznymi poradami, jak ich uniknąć i strategiami wdrażania krok po kroku.

Pułapka 1: Nieodpowiedni wybór partnera

Jednym z najczęstszych błędów w nearshoringu IT jest wybór nieodpowiedniego partnera. Może to prowadzić do niedopasowania celów, słabych wyników projektu oraz napiętych relacji. Uniknięcie tej pułapki wymaga dokładnego i strategicznego podejścia do wyboru partnera.

Rozwiązanie: Aby uniknąć niewłaściwego wyboru partnera, należy skupić się na kompleksowej weryfikacji, dostosowaniu wartości i zapewnieniu strategicznego dopasowania.

Najważniejsze wskazówki, jak znaleźć odpowiedniego partnera IT

Strategic IT Management: 3 Pitfalls
 • Przeprowadź kompleksowy proces weryfikacji: Dokładna analiza due diligence pozwoli ocenić potencjalnych partnerów pod kątem wyników projektów w przeszłości, opinii klientów i solidności ich infrastruktury technologicznej.
  Nasza rada: Skompiluj listę potencjalnych partnerów w oparciu o reputację w branży i referencje. Korzystaj z dużych platform biznesowych, które gromadzą zweryfikowane recenzje i oceny, takich jak Clutch.
 • Zwróć uwagę na dopasowanie wartości: Upewnij się, że praktyki biznesowe i kultura korporacyjna partnera są zgodne z Twoimi własnymi. Takie dopasowanie sprzyja płynniejszej współpracy i komunikacji.
  Nasza rada: Przeprowadź szczegółowe wywiady i oceny, aby zrozumieć możliwości każdego partnera i zgodność z wartościami Twojej firmy.
 • Pamiętaj o strategicznym dopasowaniu: Oceń, czy partner może sprostać nie tylko bieżącym potrzebom projektowym, ale także dostosować się do przyszłych wyzwań i zmian w środowisku biznesowym.
  Nasza rada: Zacznij od mniejszych, mniej krytycznych projektów, aby ocenić skuteczność partnera przed zwiększeniem zaangażowania.

Pułapka 2: Słaba komunikacja i integracja kulturowa

Skuteczna komunikacja i integracja kulturowa mają kluczowe znaczenie w nearshoringu IT. Nieporozumienia i niedopasowane oczekiwania mogą wynikać ze słabych praktyk komunikacyjnych i braku świadomości kulturowej.

Rozwiązanie: Ustanowienie jasnych i skutecznych kanałów komunikacji oraz programów szkoleń kulturowych w celu wypełnienia luk wynikających z różnic językowych i kulturowych.

Najważniejsze wskazówki dotyczące poprawy jakości komunikacji w międzynarodowych zespołach IT

Strategic IT Management: 3 Pitfalls
 • Upewnij się, że ustanowiono jasne kanały komunikacji: Wdrożenie solidnych narzędzi i protokołów komunikacyjnych zapewni regularne i jasne interakcje.
  Nasza rada: Użyj narzędzi takich jak Slack lub Microsoft Teams, aby zmaksymalizować efektywność komunikacji między członkami zespołu. Zapytaj swój zespół, jakie narzędzia mogłyby zwiększyć wygodę ich pracy.
 • Przygotuj programy szkoleń kulturowych: Zachęcaj do wzajemnego zrozumienia poprzez międzykulturowe sesje szkoleniowe zarówno dla swojego zespołu, jak i zespołu partnera nearshoringowego.
  Nasza rada: Opracuj i przeprowadź międzykulturowe sesje szkoleniowe zarówno dla swojego zespołu, jak i zespołu partnera nearshoringowego.
 • Zapewnij regularne pętle informacji zwrotnych: Skonfiguruj mechanizmy ciągłej informacji zwrotnej, aby szybko identyfikować i rozwiązywać nieporozumienia lub spory.
  Nasza rada: Cotygodniowe lub dwutygodniowe spotkania kontrolne pozwalają na szybką i skuteczną identyfikację i rozwiązywanie nieporozumień czy sporów.

Budowanie stabilnych relacji z klientem zaczynamy już na etapie przedstawiania oferty. Jeżeli mamy tylko taką możliwość dążymy do przeprowadzenia pierwszego spotkania face to face. Wieloletnie doświadczenie pokazało mi, że na tak wczesnym etapie jesteśmy w stanie przełamać i wyeliminować wiele barier i problemów, które mogłyby utrudnić nam prace na późniejszych etapach projektu.

Podczas pierwszych wymagających spotkań nigdy nie zapominamy również o sile i znaczeniu small talku – wykorzystujemy każdą chwilę na budowanie relacji i pokazanie naszego zaangażowania nie tylko w omawiany projekt, ale w jego cele, wartości oraz kierunek rozwoju całej firmy.

Daniel Wójcikowski – Site Team Manager Daniel Wójcikowski – Site Team Manager

Pułapka 3: Zaniedbanie znaczenia Trójkąta Zaufania

W nearshoringu IT kluczowe jest utrzymanie zaufania i nadzoru. Model Trójkąta Zaufania, obejmujący kierownika lokalizacji, partnera HR i kierownika ds. satysfakcji klienta, jest niezbędny do nadzorowania różnych aspektów partnerstwa.

Rozwiązanie: Wdrożenie Trójkąta Zaufania, zapewnienie dedykowanych ról oraz utrzymanie ciągłego nadzoru i doskonalenia.

Najlepsze sposoby na wykorzystanie pełnego potencjału sojuszu strategicznego

 • Postaw na Trójkąt Zaufania: Model ten obejmuje współpracę z dedykowanym zespołem ekspertów złożonym z trzech kluczowych dla powodzenia projektu ról – Site Managera, HR Partnera oraz Customer Succes Managera, które są odpowiedzialne za nadzorowanie różnych aspektów partnerstwa.
  Nasza rada: Wybierz partnera biznesowego, który oferuje kompleksowy model współpracy, troszcząc się nie tylko o kwestie biznesowe projektu, ale również aspekt kulturowy czy komunikacyjny, a także zajmie się monitorowaniem motywacji oraz zadowolenia członków zespołu.
 • Korzystaj z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów: Dedykowany zespół specjalistów staje się częścią Twojej firmy, aby wzmacniać ją w różnych obszarach funkcjonowania, a także, aby aktywnie wspierać Twój wzrost.
  Nasza rada: Wykorzystaj pełny potencjał kryjący się we współpracy z dedykowanym zespołem – specjaliści wybrani przez zaufanego partnera nie tylko zrealizują główne zadania projektowe, ale chętnie podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W ten sposób w pełni zmaksymalizują efektywność współpracy – nie tylko w zakresie IT, ale również m.in. w HR.
 • Zaufaj partnerowi i postaw na maksymalny rozwój: Identyfikuj i wykorzystuj te obszary w firmie, w których możliwa jest optymalizacja oraz wykorzystanie wsparcia w postaci wiedzy i doświadczenia partnera biznesowego.
  Nasza rada: Wykorzystuj pętlę informacji zwrotnej dostarczanej przez Customer Success Managera, aby stale i kompleksowo udoskonalać współpracę. Dedykowany zespół staję się częścią Twojej firmy, a jego celem jest sukces i aktywne wspieranie rozwoju całego przedsiębiorstwa.  Bądź otwarty na ich wsparcie i korzystaj z ich wiedzy eksperckiej i doświadczenia.

W procesie poszukiwania właściwego Partnera IT kluczowe znaczenie mają referencje. Warto zwrócić szczególną uwagę na firmy, których Klienci chętnie przekazują swoje opinie co do jakości tej współpracy, a nawet będą skłonni do spotkania i podzielenia się własnymi doświadczeniami. Taka relacja będzie nie tylko doskonałym źródłem informacji na temat potencjalnego dostawcy IT, ale może okazać się przestrzenią do czerpania inspiracji jak efektywnie wprowadzić do swojej organizacji model IT nearshoring services oraz skutecznie korzystać z ogromnych możliwości, jakie z niego płyną.

Monika Szychulec – Key Account Manager Monika Szychulec – Key Account Manager

3 najlepsze strategie gwarantujące sukces w nearshoringu IT

Pomyślne uniknięcie tych najpoważniejszych pułapek jest kluczowe, ale równie ważna jest wiedza o tym, jak proaktywnie przygotować inicjatywę nearshoringu IT na sukces. Wdrożenie dobrze przemyślanych strategii może zapewnić, że wysiłki związane z nearshoringiem nie tylko unikną niepowodzenia, ale także osiągną znakomite wyniki. Oto trzy kluczowe strategie, którymi warto się kierować:

Strategia 1: Rygorystyczna selekcja i ciągła ocena

 • Kompleksowy proces weryfikacji: Uwzględnij ocenę umiejętności technicznych, stabilności biznesowej i referencji klientów w procesie wyboru partnera.
 • Projekty próbne: Zacznij od mniejszych, mniej krytycznych projektów, aby ocenić skuteczność partnera przed zwiększeniem zaangażowania.
 • Bieżące przeglądy wydajności: Wdrożenie ustrukturyzowanych ram oceny w celu regularnej oceny i przekazywania informacji zwrotnych na temat wydajności partnera. Pomaga to w dokonywaniu niezbędnych korekt i sprzyja ciągłemu doskonaleniu.

Strategia 2: Dostosowanie celów biznesowych do możliwości partnerów

 • Wspólna wizja i cele: Upewnij się, że Twój partner outsourcingowy rozumie i podziela Twoją wizję i cele biznesowe. Takie dopasowanie pomaga w ustalaniu priorytetów zadań i podejmowaniu strategicznych decyzji.
 • Zdolność adaptacji i skalowalność: Wybieraj partnerów, którzy potrafią dostosować się do zmian w Twoim środowisku biznesowym i skalować operacje zgodnie z potrzebami.
 • Wspólne opracowywanie strategii: Ścisła współpraca z partnerami w celu opracowania strategii wykorzystujących mocne strony obu stron. Takie podejście do współpracy zapewnia, że partnerstwo wnosi wartość dodaną wykraczającą poza zwykłe oszczędności kosztów.

Strategia 3: Narzędzia skutecznej komunikacji i współpracy

 • Wdrożenie zaawansowanych technologii komunikacyjnych: Wykorzystaj narzędzia takie jak Slack, Microsoft Teams lub Asana, aby ułatwić płynną komunikację w różnych strefach czasowych i lokalizacjach.
 • Regularne konferencje wideo: Zaplanuj cotygodniowe lub codwutygodniowe rozmowy wideo, aby utrzymać osobisty kontakt i upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu są zgodni z celami projektu.
 • Szkolenia językowe i kulturowe: Zapewnij wsparcie językowe i szkolenie w zakresie wrażliwości kulturowej, aby pomóc wypełnić wszelkie luki, które mogą mieć wpływ na pracę zespołową i współpracę.

Czy chcesz ulepszyć swoją strategię nearshoringu IT? Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasza wiedza może pomóc Ci uniknąć typowych pułapek i osiągnąć pożądaną współpracę i wydajność. Zbudujmy udane, zrównoważone partnerstwo, które będzie napędzać rozwój Twojej firmy. Zapoznaj się z naszymi szczegółowymi przypadkami biznesowymi dotyczącymi udanych wdrożeń nearshoringu IT.

Skontaktuj się z ekspertami Britenet

Szukasz najlepszej drogi do zrównoważonego rozwoju?